Tapahtumat

 

Helsingin Kokoomuksen syyskokous

27.11.2017 18:00– Helsinki Astoria-sali, Iso Roobertinkatu 14

 

Helsingin Kokoomus ry:n sääntömääräinen syyspiirikokous pidetään maanantaina 27.11.2017 kello 18.00 alkaen Astoria-Salissa (Iso Roobertinkatu 14, 00120 Helsinki). Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 17.00.

 

Kokouksen äänioikeutetut edustajat määräytyvät piirin sääntöjen 10 §:n mukaan seuraavasti:

·    Kullakin rekisteröidyllä paikallis- ja teemayhdistyksellä sekä piirijärjestöjen paikallisyhdistyksellä on oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen, jäsenmaksunsa suorittaneiden henkilöjäsentensä määrän kutakin alkavaa 25-lukua kohti.

·       Kullakin liiton piirijärjestöllä on oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja ja lisäksi yksi (1) äänivaltainen edustaja toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen, jäsenmaksunsa suorittaneiden suorien henkilöjäsentensä määrän kutakin alkavaa 25-lukua kohti. Kullakin aluejärjestöllä on oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen kokousedustaja.

 

Kokousedustus määräytyy yhdistyksen maksaneiden jäsenten lukumäärän perusteella puolueen jäsenrekisterin 1.1.2017 tilanteen mukaan. Edustusoikeus ja äänivalta piirikokouksessa on vain jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla piirin jäsenillä tai piirin jäsenten henkilöjäsenillä. Kokouksessa on kullakin edustajalla yksi (1) ääni.

 

Puhe- ja läsnäolo-oikeus piirikokouksessa on lisäksi piirin kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, piirihallituksen jäsenillä, vaalipiiristä valituilla puolueen eduskuntaryhmän sekä puoluevaltuuston ja puoluehallituksen jäsenillä sekä puolueen ehdokaslistalta valituilla Euroopan parlamentin jäsenillä, piirin toiminnanjohtajalla ja muilla piiritoimiston toimihenkilöillä, puoluesihteerillä sekä puolueen kunkin äänenkannattajan toimituksen edustajilla. Piirikokous voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille.

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyspiirikokouksen asiat.

 

Kokouksessa tulee jokaisella äänivaltaisella edustajalla olla mukanaan yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittama valtakirja. Piirihallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2018 ovat saatavilla kokouspaikalla.

 

Helsingissä 28.9.2017

 

 

HELSINGIN KOKOOMUS RY

 

 

Helsingin Kokoomus