141

Jarmo Lindberg

Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali evp.

Maanpuolustuskokemukseni myötä minulla olisi annettavaa suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi. Olen ollut suunnittelemassa toimia, jotka ovat johtaneet Suomen hyvään Nato-valmiuteen. On tärkeää, että maamme suoriutuu kokonaismaanpuolustukseen liittyvistä velvollisuuksistaan. Maamme huoltovarmuus ja riittävä omavaraisuus on turvattava. Taloudellinen turvallisuus on huolenaihe sekä kansallisella että yksilötasolla. Maamme on velkaantunut voimakkaasti, mikä edellyttää toimia tulevalla eduskuntakaudella. Eritasoisissa virkatehtävissä pääkaupunkimme hallintokoneisto on tullut tutuksi.