Helsingin Teknisten Kokoomus

Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Helsingin Kokoomus ry:een ja Kansallinen Kokoomus r.p:een. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu vuonna 1982. Yhdistyksen jäsenillä on yleensä tekniikanalan koulutus, edustavat eri ikäpolvia ja tekniikan ammattialoja.

Yhdistys osallistuu politiikkaan tekemällä mm. ehdotuksia piirille, valtuuston jäsenille, kansanedustajille ja aloitteita puoluekokouksessa. Yhdistys seuraa aktiivisesti erityisesti energiapolitiikkaa.

Yhdistyksellä on vuosikokous maaliskuussa. Hallitus kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa yleensä Helsingin Suomalaisella Klubilla. Yhdistys tekee vierailukäyntejä poliittisesti ja teknisesti kiinnostaviin kohteisiin kotimaassa sekä ulkomailla.

Yhdistyksen nettisivut löydät osoitteesta https://www.helsinginteknistenkokoomus.fi/.

Yhteystiedot:

Jukka Tamminen, puheenjohtaja
jukka.tamminen@kolumbus.fi / +358 50 555 2331

Jukka Örmälä, varapuheenjohtaja
jukka_ormala@hotmail.com / +358 40 937 9257

Ville Valta, sihteeri
villeveikko.valta@gmail.com / +358 40 821 0219

Matti Rauko, jäsen
matti.rauko@op.fi / +358 40 072 8312

Juha Salin, jäsen
juha.salin@outlook.com / +358 40 563 5126

Jukka Ikonen, jäsen
jukka.ikonen2014@gmail.com / +358 505987113