Itä-Helsingin Kokoomus ry

Aurinko nousee idästä niin nousee myös kokoomus. Meillä on uusia hallituksen jäseniä ja ideoita myös. Kuuntelemme ja kuulemme miten hyvä on idässä asua, luonto lähellä ja ihmiset ystävällisiä, keskustelevia. Meille on tärkeää yhtesöllisyys, lasten hyvinvointi, kouluttautumismahdollisuudet, turvallisuus, asumisviihtyisyys, kaunis luonto ulkoilla ja kuntoilla. Haluamme yhdessä kehittää koko kaupunkia viihtyisäksi ja työpaikkaystävälliseksi kaupungiksi. Asumisen monimuotoisuus tule olemaan haastava uusien asuntosuunnitelmien laatimisessa. Eri kaupunginosien tasa-arvoinen palvelurakenne on oltava johtotähtenä kaikessa suunnittelussa. Hyvä, turvallinen koulutie päiväkodeista lähtien innostaa lasta koulunkäyntiin ja toisen kunnioittamiseen. Panostamme yhdessä turvalliseen asuinympäristöömme…Tulevalla uusilla valtuutetuilla tulee olla hyvä kaupunkituntemus, asioiden hallinta ja kuuntelemisen taito. Sivistys tuo myös vastuuta ja viisautta.

Opetukseen eli koulujen lasten ja nuorison virikkääseen oppimiseen tulee luoda hyvät resurssit, jolloin yksilöt ja eri oppimismuodot/tasot pystytään huomioimaan. Oppilashuollon hyvä saatavuus on myös turvattava.
Korona hoidetaan myös hyvällä yhteistyöllä ja rajoilla jokaiselta matkustajalta vaaditaan puhtaat testit.

 

Yhteystiedot

Ami Lainela, puheenjohtaja
amilainela@gmail.com

Tiina Hieta
tiina.hieta@hel.fi

Pirjo-Liisa Kangasniemi
pirjo-liisa.kangasniemi@elisanet.fi

Jaakko Ojala
jaska.ojal@kolumbus.fi

Jukka Pakarinen
jukka.pakarinen@evl.fi

Rainer Partanen
rainer.partanen@elisanet.fi

Pasi Tuohimaa
pasi.tuohimaa@tvo.fi