Maakuntavaalit

Kerro kiinnostuksestasi lähteä ehdokkaaksi maakuntavaaleissa tai ehdota henkilöä, joka voisi mielestäsi olla hyvä ehdokas! Maakuntavaalien aikataulu selviää lähiaikoina. Valtuutetut päättävät muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä maakunnassa. Tule mukaan vaikuttamaan!

Maakuntavaalit 2019

Rekisteriseloste

Miten pääsen ehdolle?

Täyttämällä oheisen lomakkeen tai olemalla suoraan yhteydessä toiminnanjohtaja Sini Jokiseen (sini.jokinen(a)kokoomus.fi).

Kuka voi olla ehdolla?

Vaalikelpoinen maakunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) joka on kyseisen maakunnan asukas; 2) jolla on jossakin maakunnassa äänioikeus maakuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi

Kuka ei voi olla ehdolla?

Vaalikelpoinen maakuntavaltuustoon ei ole:

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi maakuntaa koskevia valvontatehtäviä;

2) maakunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii maakuntahallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen tai maakunnan liikelaitoksen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3) maakunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun maakunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa maakunnan liikelaitoksessa tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai muita maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavassa yhteisössä tai säätiössä. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

Mitkä ovat uuden maakunnan tehtävät?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi maakunnat huolehtivat aluiden kehittämisestä ja kasvupalveluista, alueiden käytöstä, ympäristöstä ja liikenteestä, pelastustoimesta ja varautuminen, maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä ja ympäristöterveydestä.

Mitä tehtäviä kunnalle jää?

Kunnan järjestämisvastuulle jäävät uudistuksen jälkeen kaikki hyvinvointi- ja elinvoimapalvelut: päivähoito, esiopetus, peruskoulutus, lukio, nuorisotyö, kulttuuripalvelut, liikunnan edistäminen, yhdistysten tuleminen, rakentaminen ja sen valvonta, tilojen hallinta, ympäristötoimi, kaavoitus, tonttien luovutus, asuminen, yritysten kanssa tehtävä yhteistyö, demokratian edistäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen.

Kuka voi äänestää?

Äänioikeus maakuntavaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen maakuntaan kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen maakuntaan kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen maakuntaan kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan maakuntavaaleissa.