Vaaliohjelma

Tulevaisuuden Helsinki on enemmän

Helsinki on paras paikka oppia ja kasvaa.  Jokainen perhe voi itse valita lapselleen parhaiten sopivan hoitopaikan läheltä kotia – oli se sitten kaupungin oma tai yksityinen toimija. Tavoitteeseen päästäksemme haluamme tuoda varhaiskasvatuksen palvelusetelin Helsinkiin.  Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei kasvateta ja jokaiselle lapselle taataan jatkossakin oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon. Helsingissä on Suomen parhaat koulut ja jokaisen vanhemman ja lapsen pitää voida olla varma siitä, että oma koulu on paras koulu.  Jokaisella lapsella ja nuorella on halutessaan mahdollisuus päästä painotettuun opetukseen, kuten musiikki- ja liikuntaluokille. Homekoulut ja -päiväkodit kunnostetaan, eivätkä lapset tai työntekijät enää joudu kärsimään sisäilmaongelmista. Turvallinen ja terveellinen oppimis- ja opetusympäristö on kaikkien oppilaiden, opiskelijoiden ja työntekijöiden oikeus.

Helsingissä on hyvä elää. Jokainen kaupunkilainen tuntee olonsa turvalliseksi Helsingissä. Hyvään valaistukseen, yleiseen siisteyteen ja selkeisiin opasteisiin panostetaan kaupungissa. Katukorjaukset ja katujen kunnossapito tehdään nopeasti ja siten, että ne eivät vaikeuta helsinkiläisten elämää. Lähivirkistysalueet ovat viihtyisiä ja monipuolisessa käytössä. Kouluun, töihin ja asioille on turvallinen ja sujuva matka. Se tarkoittaa, että Helsingissä on hyväkuntoisia autoteitä, kävely- ja pyöräteitä sekä toimivat julkisen liikenteen palvelut.

Helsinki on hiilineutraali. Vastuullista ja kestävää etenemistä kohti ilmastoneutraalia energiajärjestelmää tuetaan. Avainasemassa ovat biopolttoaineet, aurinkoenergia, älykkäät energiajärjestelmät ja uudet energiapalvelut. Liikenteen päästöjä vähennetään esimerkiksi ottamalla käyttöön sähköbussit – aloittaen kantakaupungin liikenteestä. Itämeren puhtaudesta pidetään huolta. Se on meidän vastuumme.

Helsingissä voidaan hyvin läpi elämän.Kaikilla helsinkiläisillä on mahdollisuus saada terveyspalveluita vuorokauden ympäri. Sinä voit päättää, mistä lähin terveyspalvelusi löytyy. Valinnanvapauden myötä palveluiden saatavuus ja laatu paranevat. Yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen puututaan. Tuki kolmannelle sektorille ja kumppanuudet, esimerkiksi kaupunginosayhdistysten kanssa, ovat ratkaisukeinoja. Liikunnan harrastaminen on jokaiselle helppoa ja edullista. •Vanhusväestömme – erityisesti sotiemme veteraanien – erityistarpeista pidetään huolta.

Helsinki kasvaa kestävästi. Helsinkiin tehdään koteja, joihin ihan tavallisilla ihmisillä on varaa. Suosimme korkeaa rakentamista ja täydennysrakentamista hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Kun rakennetaan koteja, pidetään huolta siitä, että niiden läheisyydessä on myös palveluita. Pidämme huolta nykyisistä asuinalueista. Kestävällä täydennysrakentamisella ja kehittämisellä turvataan vanhojen asuinalueiden viihtyvyys, palvelut ja tulevaisuus. Pienten asuntojen ja opiskelija-asuntojen osuutta asuntotuotannossa lisätään. Yritysten ja asiakkaiden tulee päästä liikkumaan Helsingissä sujuvasti. Kaikkia liikkumismuotoja kehitetään tasapuolisesti. Kaupunkia ja ympäristöä kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Maanalaisia tila- ja liikenneratkaisuja hyödynnetään Helsingissä. Helsinki on merellinen kaupunki. Otetaan lähisaaret kaupunkilaisten virkistyskäyttöön nykyistä paremmin.

Helsingissä viihdytään ympäri vuoden. Helsinki on avoin ja kansainvälisesti houkutteleva metropoli. Helsinkiläisten toiminnalle ja omaehtoiselle aktiivisuudelle annetaan tilaa. Elävällä kaupunkikulttuurilla on suora merkitys viihtyvyydelle, osallisuudelle, hyvinvoinnille ja Helsingin kansainväliselle houkuttelevuudelle. Tapahtumajärjestämisen byrokratiaa kevennetään ja annetaan tapahtumanjärjestäjille vapaammat kädet toimia. Kaupunginosien omaleimaisuuden kehittämistä jatketaan yhdessä asukkaiden kanssa. Kaikkien helsinkiläisten on voitava kokea asuvansa Helsingin parhaassa kaupunginosassa – itselleen. Helsingissä kaikki saavat harrastaa – otetaan käyttöön harrastustakuu.

Hyvinvoinnin ja kasvun edellykset turvataan vahvalla ja tasapainoisella taloudella. Helsinkiläisten verotus ei kiristy. Helsinki on maan kilpailukykyisin vaihtoehto yrityksille. Helsingin kaupunki on Suomen paras työnantaja ja henkilöstö voi hyvin myös vaativissa muutostilanteissa.

 

 

 

 

 • Valtuustoryhmän aikaansaannoksia 2013-2017

  Tiedostotyyppi: pdf
  Tiedostokoko: 4 MB

  Lataa

 • Vaaliohjelma 2017

  Tiedostotyyppi: pdf
  Tiedostokoko: 539 KB

  Lataa

 • Vaaliohjelma 2017 (lyhyt versio)

  Tiedostotyyppi: pdf
  Tiedostokoko: 307 KB

  Lataa