Kokoomuksen ryhmäpuhe talousarvion raamista vuodelle 2017

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, bästa fullmäktige,

Laatiessamme valtuustostrategiaa kolme vuotta sitten työllisyys kasvoi, talouden odotettiin elpyvän toteutunutta huomattavasti nopeammin emmekä juuri tienneet, millaisia muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kunnille toisi. Sittemmin jouduimme tunnustamaan, että ongelmamme ovat pikemminkin rakenteellisia kuin suhdanteista johtuvia. Tulevina vuosina haasteitamme lisää se, että iso osa kuntien tehtävistä ja niiden myötä myös rahoituksesta siirtyy uusille itsehallintoalueille.

Taloudelliset vaikeutemme eivät ole ohi. Suomen talouskasvun ennustetaan olevan hyvin vaatimatonta tänä ja ensi vuonna. Teollisuustuotannon tason arvioidaan jäävän vuonna 2017 neljänneksen alhaisemmaksi kuin vuonna 2010. Työn tuottavuus ei ole kehittynyt toivotusti, työttömien määrä on kasvanut, ja mikä huolestuttavinta, työllisten määrä maassamme on alentunut. Julkisten menojen kasvua on onnistuttu rajoittamaan, mutta ei pysäyttämään.

Talouden kasvunäkymät ovat vaatimattomat myös Helsingissä. Työttömyys on meilläkin kasvussa ja työllisten määrä on laskenut jo lähelle 72 prosenttia. Työpaikkojen määrä ei ole lisääntynyt ja toimintansa lopettaneiden yritysten määrä on noussut. Olemme joutuneet ottamaan enemmän velkaa kuin olisimme halunneet.

Arvoisa puheenjohtaja,

Helsingin taloudellinen asema on muuttunut olennaisesti vuoden 2014 jälkeen myös Helsingin Energian ja Helsingin Sataman yhtiöittämisten seurauksena. Investoinnit ovat olleet viime vuosina korkealla tasolla muun muassa aluerakentamiskohteiden käynnistämisestä ja korjausinvestoinneista johtuen. Lainakantamme on kaksinkertaistunut vuoteen 2008 verrattuna. Myös ensi vuonna toimintamenojen kasvua on hillittävä, jotta investointien rahoitus voidaan hoitaa ilman kohtuutonta lisävelkaantumista. Meidän on kyettävä kattamaan nykyistä suurempi osa investoinneista käyttötalouden tuloilla.

Kokoomus pitää itsestään selvänä, että tällaisessa tilanteessa on välttämätöntä edelleen pitää kiinni valtuustostrategian tuottavuustavoitteesta ja investointiraamista. Helsingin talouden tulee perustua tulojen ja menojen tasapainoon. Emme voi jatkuvasti kustantaa juoksevia menojamme lainarahalla. Kokoomus näkee, että vain vahvan talouden Helsingillä on varaa huolehtia palveluidensa laadusta ja asukkaidensa hyvinvoinnista.

Hyvinvointia syntyy vain työn kautta. Siksi työllisyysasteen nosto on Helsingin ja helsinkiläisten hyvinvoinnin kannalta aivan olennaista. Helsingillä ja pääkaupunkiseudun kunnilla on nykyistä ELY-ja TE-keskusvetoista mallia parempi kyky ja valmius ottaa itse vastuu alueen työ- ja elinkeinopolitiikasta, ja tämä tulee kyetä myös hyödyntämään. Meidän tulee asettaa tavoitteeksi Helsinki, josta tulee Itämeren alueen kiinnostavin ja houkuttelevin kohde yrityksille ja kansainvälisille investoinneille.

Arvoisa puheenjohtaja,

Vaikeista lähtökohdista huolimatta olemme Helsingissä onnistuneet noudattamaan valtuustokauden strategiaamme ja pitäytymään sen mukaisissa menorajoitteissa. Viime syksyn budjettineuvotteluissa löysimme lisäksi yhteisymmärryksen siitä, että haluamme talouden matalalennosta huolimatta panostaa myös tulevaisuuteen ja Helsingin elinvoimaisuuteen ja kasvuun. Helsingissä on ensiluokkaiset varhaiskasvatuspalvelut, valinnanvaraa koulujen suhteen ja muutoinkin monipuolinen palvelutarjonta. Kaupunki on mennyt eteenpäin niin johtamisessa, sähköisten palveluiden määrässä kuin käyttäjämäärissäkin ja kaupunkilaisten osallistumisen mahdollisuudet ovat kasvaneet. Pystymme halutessamme Helsingissä tekemään yhdessä hyviä päätöksiä paremman tulevaisuuden eteen.

Helsingissä tulee edelleen kiinnittää erityistä huomiota asuntotuotannon vauhdittamiseen. Vuonna 2015 Helsingissä alettiin rakentaa n. 6000 asuntoa, valmistuvien asuntojen määrän ollessa n. 4000. Jäämme siis yhä tavoitteestamme rakentaa vuosittain 5500 uutta asuntoa. Meidän tulee nostaa asuntojen tarjonta niiden kysyntää vastaavalle tasolle ja laskea näin asumisen kustannuksia. Asumisen kalleus Helsingissä haittaa tällä hetkellä jopa työllisyyttä. Kokoomuksen kanta on edelleen, että tarvitsemme enemmän, korkeampaa ja tiiviimpää rakentamista Helsinkiin.

Palveluverkon kehittämiseen on edelleen panostettava ja sen on elettävä väestörakenteen ja teknologian muutosten mukana. Helsinkiläisten valinnanvapauksien lisääminen on sekä taloudellisesti että asukkaiden hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. Huomion kiinnittäminen ennaltaehkäiseviin palveluihin ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen alentaa myös tulevaisuuden kustannuspaineita.

Me Kokoomuksessa haluamme myös ensi vuonna olla luomassa elinvoimaisempaa, parempaa Helsinkiä kaikille helsinkiläisille. Viime vuonna merkittävästi kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä kuormittaa pääkaupunkiseutua aivan erityisesti. Helsinki on ja tulee vastaisuudessakin olemaan yksi niistä kunnista, jotka maksavat hallitsemattomista väestöliikkeistä kalleimman hinnan sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Näin ollen on vahvasti helsinkiläisen veronmaksajan intresseissä, että valtakunnan hallitus onnistuu turvapaikanhakijoiden määrän rajoittamiseen tähtäävissä toimenpiteissään.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, bästa fullmäktige,

Vaikeana aikana vaaditaan meiltä päättäjiltä kykyä tehdä vaikeitakin päätöksiä. Kokoomuksen valtuustoryhmällä on rohkeutta priorisoida kaupungin menoja. Haluamme panostaa helsinkiläisten hyvinvointiin, kaupungin palveluihin ja kehittää asumista. Samalla pidämme luonnollisesti kiinni myös valtuustostrategian mukaisesta tuottavuustavoitteesta ja investointiraamista. Yhdessä toimimalla ja vastuullisilla päätöksillä pystymme hankalassakin tilanteessa tekemään Helsingin ja helsinkiläisten kannalta parhaita ratkaisuja.

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *