Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro johtamisjärjestelmästä 16.3.2016

Lasse Männistön pitämä Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro valtuustossa 16.3.2016

Arvoisa puheenjohtaja,

Helsingin kaupungin organisaatiota tai johtamisjärjestelmää ei ole juurikaan uudistettu ainakaan viiteenkymmeneen vuoteen. Varsin vahvoihin itsenäisiin virastoihin ja lukuisiin hallinnon tasoihin liittyy vahva ennustettavuus ja vakaus, mitä voi pitää myös Helsingin vahvuutena. Tästä näkökulmasta voi toki kyseenalaistaa, miksi olemme nyt uudistamassa organisaatiota? Miksi aiheuttaa turhaa turbulenssia?

Koko totuus kaupungin organisaatiosta on moninaisempi.

On totta, että Helsinki on ollut vakaa, mutta liian usein se on ollut myös hidas, jäykkä ja kykenemätön reagoimaan ympäröivän maailman muutokseen. Kaupunki tuntuu ajoittain toimivan hallinnon, ei asukkaiden ehdoilla. Meillä kaikilla on varmasti myös kokemuksia siitä, miten valtuuston päätökset eivät aina jalkaudu varsin itsenäisiin virastoihin niiden eläessä omaa elämäänsä. Moni kaupunkilainen ja yritys tuskailee kaupungin kanssa asiointia, joka on usein juoksua yhdeltä luukulta toiselle ja sieltä edelleen kolmannelle.

Arvoisa valtuusto,

Kaupungin on korkea aika uudistua. Tällä Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmä viittaa poliittisia intohimoja herättävän ylimmän hallinnon tason sijaan ensisijaisesti siihen, miten ja millä rakenteella yli 30 000 työntekijän organisaatio kaupunkilaisia palvelee. Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa siirtymistä toimialamalliin. Näin voidaan parantaa johtamista, vahvistaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston roolia kaupungin ohjaamisessa ja sujuvoittaa virastorajat ylittävää yhteistyötä ja prosesseja. Samalla tavoitteena tulisi olla hallinnon keventäminen ja vallan lisääminen palveluntuotannon suorittavassa portaassa ja lähiesimiesten piirissä.

Keskushallinnon rinnalla neljään toimialaan siirtyminen tarkoittaa päällekkäisten hallinnon tasojen karsimista sekä toimivallan keskittämistä harvemmille johtajille. Koko kaupunki tulee ohjautumaan jatkossa yhtenä kokonaisuutena valtuuston ja kaupunginhallituksen kulloinkin valitsemaan suuntaan. Ennen kaikkea kaupunki tulee uuden organisaation johdosta palvelemaan asukkaitaan ja yrityksiä nykyistä sujuvammin ja laadukkaammin.

Toimialamalli on osoittanut toimivuutensa suhteessa virastorakenteeseen paitsi lukuisissa muissa kaupungeissa, myös omassa sosiaali- ja terveystoimessamme. Helsingin sosiaali- ja terveysvirastojen fuusion jälkeen tämän sektorin palveluntuotannon tuottavuus on parantunut selvästi, sosiaali- ja terveystoimi ohjautuu kokonaisuutena ja on ketterämpi reagoimaan maailman muutoksiin, viimeksi turvapaikanhakijakriisiin. Toki myös hyvällä johtamisella on ollut tässä tärkeä rooli, siitä kiitos asianosaisille.

Hyvät valtuustokollegat,

Johtamisjärjestelmän uudistus on siis leimallisesti organisaation uudistus. Kuitenkin otsikoita ja poliittisia intohimoja on herättänyt lähes yksinomaan kaupungin ylimmän johdon rakenne. Vallanjako poliittisten päättäjien ja virkamiesjohdon välillä on toki tärkeä kysymys, mutta olennaista uudistuksessa on siirtyminen toimialamalliin.

Kokoomuksen valtuustoryhmän tavoitteina kaupungin ylimmille johtamisrakenteille ovat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen roolin korostaminen päätöksenteossa ja johtamisessa. Lisäksi tavoitteeksi tulee asettaa kuntavaalien tuloksen heijastuminen suoraan kaupungin ylimpään poliittiseen johtamiseen, poliittisen ja virkamiesjohtamisen rajan selkeyttäminen, lautakuntien määrän vähentäminen ja toimivallan harmonisointi eri lautakuntien välillä. Lisäksi tulee tavoitella nykyistä parempaa ja selkeämpää konsernijohtamista.

Nykyisessä mallissa ongelmallista on kaupunginjohtajien toimiminen virkasuhteessa näennäisen riippumattomina poliittisista ryhmistä, vaikka todellisuudessa toimet ja niiden luonne ovat poliittisia. Nykykäytännössä kaupunginjohtajien toimikauden pituuden ollessa eri kuin kuntavaalikausi, ei kuntalaisten vaaleissa ilmaiseva tahto näy välittömästi kaupungin johtamisessa. Toisaalta on totta, että tällainen pidempi toimikausi kaupungin johtamisessa tuo kaupungin toimintaan jatkuvuutta.

Johtamisjärjestelmän uudistamisen vaihtoehdot kiteytyivät lopulta valmistelussa selkeämmin kaupunginjohtajamalliin ja nyt kaupunginhallituksen esittämään pormestarimalliin.

Ensiksi mainitussa turvattaisiin pormestarimallia vahvemmin jatkuvuus ja selkeälinjaisuus kaupungin johtamisessa ja kaupungin ylin johtaja olisi, ainakin muodollisesti, virkamies eikä poliitikko. Rekrytointi voisi tapahtua laajalla rintamalla. Kokoomuksen valtuustoryhmä olisi ollut valmis tällaiseen kaupunginjohtajamalliin.

Selkeämpi ja vahvemmin poliittisen ja virkamiesjohtamisen roolin erottava malli on siirtyä pormestarimalliin, jossa kaupungin ylin poliittinen johto koostuu luottamushenkilöinä toimivista pormestareista, joilla on oman toimivaltansa piirissä selkeä mandaatti ja välineet oman toimialansa johtamiseen. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja keskushallinnon sekä koko kaupungin poliittisena johtajana ja apulaispormestarit omien toimialojensa lautakuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä. Tällainen ”ministerimalli” keskittää selkeästi poliittisen johtamisen ylimmille luottamushenkilöille, jotka toimisivat täysipäiväisessä luottamushenkilösuhteessa kaupunkiin. Ylin vakituisiin virkoihin rekrytoitava virkamiesjohto koostuisi keskushallinnon kansliapäälliköstä ja toimialojen johtajista. He turvaavat laadukkaan valmistelun ja esittelyn ohella jatkuvuuden kaupungin johtamisessa. Tämä malli parantaa selvästi vallanjakoa poliitikkojen ja virkamiesten kesken.

Arvoisa puheenjohtaja,

Ylimmän johtamisen rakenteiden ohella meidän tulee muistaa, ketä varten tätä uudistusta tehdään. Kaupunkilaisten edun täytyy olla uudistuksen keskiössä. Kokoomuksen valtuustoryhmän mukaan virkavalmistelussa johtamisjärjestelmän uudistamiseksi tuleekin arvioida, miten kaupungin palvelut ja ulkopuolisten asiointia kaupungin kanssa edellyttävä yhteydenpito ja viestintä voitaisiin järjestää nykyistä asiakaslähtöisemmin. Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia tulee parantaa eri kaupunginosissa ja alueilla kehittämällä erilaisia uusia osallistumisen muotoja.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kaupunginhallituksen esittämä malli tarkoittaa siirtymistä asiakaslähtöiseen ja joustavaan toimialamalliin. Kaupunki siirtyy selkeämmin poliittisen johtamisen ja virkamiesvalmistelun erottavaan toimialajohtajien ja kansliapäällikön sekä ylimpien poliittisten päättäjien, pormestareiden, malliin.

Kaupunginhallituksen esitys ei varmasti ole täydellinen, mutta se vastaa takuulla nykyistä tsaarinaikaista virastomaailmaa paremmin 2000-luvun haasteisin. Paras onkin usein hyvän pahin vihollinen.

Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa kaupunginhallituksen esityksen hyväksymistä.

 

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *