Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro arviointikertomuksesta ja tilinpäätöksestä 2016

Helsingin uusi kaupunginvaltuusto kokoontui viime viikolla strategiaseminaariin. Sopiikin hyvin aloittaa arviointikertomuksen käsittely aiheesta, onko kaupungin edellistä strategiaohjelmaa 2013–2016 ja sen seurantaa toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointikertomuksessa todetaan, että seurannassa on ollut haasteita. Johtopäätöksenä on, että strategiaohjelman seurantaa tukisi, jos kaupunkistrategia keskittyisi olennaisimpiin tavoitteisiin, jotka määritellään riittävän täsmällisesti. Tämä on otettava huomioon tulevaa kaupunkistrategiaa laadittaessa.

Arvioinnissa tarkasteltiin Helsingin kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden tilaa vuonna 2016 ja talouden kehitystä vuodesta 2012 lähtien. Talouden tila on hyvä. Kertomuksessa todetaan, että menokehitys on toteutunut tavoiteltua maltillisempana vuonna 2016. Talousarvio alittui. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä todetaankin, että strategiaan kirjattu tavoite menokasvulle, investointiraami ja 10-vuotinen investointiohjelma ovat olleet toimivia keinoja talouden ohjauksessa.

Tulevaisuudessa kuntien tehtäviin ja tulorahoitustarpeeseen liittyy epävarmuutta vireillä olevan mahdollisen maakuntauudistuksen sekä sote-uudistuksen johdosta. Kävi näissä uudistuksissa niin taikka näin, niin Helsingin vastuullista taloudenpitoa on syytä jatkaa.

Helsingin kaupungin silloisessa opetusvirastossa on väärinkäyttöepäily tietokonehankintoihin liittyen. Tässä kohtaa sisäinen valvonta ja riskienhallinta eivät ole toimineet. Kaupungin siirtyessä uuteen organisaatiorakenteeseen, korostuu muutosvaiheessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitys.

Arviointikertomuksessa nostetaan esille kotihoidon riittävyys ikääntyneiden palvelutarpeeseen nähden. Asia on ollut myös julkisessa keskustelussa. Huolestuttavaa on, jos kotihoidon käynnit eivät riitä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Epäkohtaan on kuitenkin tartuttu. Kotihoidon itseohjautuvan tiimin kokeilussa Vuosaaressa havaittiin, että työvuorosuunnittelun myötä pystyttiin lisäämään kiireettömiä käyntejä ja parantamaan henkilöstön työtyytyväisyyttä.

Puheenjohtaja.

Nostamme esille kertomuksen havainnon, että kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun kehittämisessä on vielä tekemistä – matkailun kehitys jää pohjoismaisista verrokeista. Esimerkiksi merellisen Helsingin kehittämisvastuu on edelleen hajallaan. Vaikka merellistä Helsinkiä on pystytty kehittämään strategiakaudella, niin kehittämispotentiaalia on paljon enemmän. Merelliseen Helsinkiin on syytä panostaa, mistä yhtenä hyvänä esimerkkinä on viime kesänä avatun Vallisaaren saama suosio. Lähes 100 000 kävijää touko-syyskuussa 2016. Meri ei ole kilpailuvalttimme ainoastaan matkailijoille, vaan myös asukkaittemme hyvinvoinnille.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen siitä, että lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua kouluajalla kulttuuri- ja liikuntatoimintaan on lisätty. Kulttuuria kouluihin ‑hanke on vakiintunut laajasti osaksi koulujen toimintaa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kiittää tarkastuslautakuntaa, virkamiehiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita hyvästä ja erittäin selkeästä arviointikertomuksesta sekä puoltaa vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksymistä.

Kokoomuksen ryhmäpuheen piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Risto Rautava.

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *