Apulaispormestari Pia Pakarinen: koulutus on tärkeä painopiste

Helsinki on maan johtava sivistyskaupunki – siksi koulutus on meille painopisteistä tärkein. Elinvoimainen Helsinki tarvitsee onnellisia kaupunkilaisia ja menestyviä yrityksiä. Laadukkaalla kasvatuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli molemmille.

Suomen menestyksen taustalla on ollut se, että riippumatta perhetaustasta tai syntymäpaikasta jokaisella on ollut mahdollisuus päästä elämässä eteenpäin kouluttautumalla. Tähän perustuu vahvasti myös Helsingin strategia. Jokainen koulu Helsingissä on hyvä koulu.

Koulutuksellisen tasa-arvon ja oppimisvalmiuksien tukeminen aloitetaan jo päiväkodissa. Siksi haluamme, että Helsingissä nykyistä useampi lapsi pääsisi laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin. Myönteisen erityiskohtelun rahoituksella eli pd-rahalla tasoitetaan edellytyksiä päiväkotien, peruskoulun ja lukion lisäksi jatkossa myös ammatillisessa koulutuksessa, jotta sen läpäisyastetta parannettaisiin.

Myllypuroon ammattikorkeakoulu Metropolian yhteyteen muodostetaan kansainvälisesti kiinnostava rakennusalan kampus, jossa koulutetaan ammattikorkeakoulutason ammattilaisten lisäksi toisen asteen ammattilaisia. Tällaiseen ammattikorkeakouluopiskelijat ja toisen asteen opiskelijat yhdistävään kampukseen on helppo houkutella sekä osaavia opettajia että opiskelijoita.

Alueellamme onkin jo pulaa osaajista. Pääkaupunkiseudun työvoima- ja koulutustarpeita koskevien maltillistenkin ennusteiden mukaan pääkaupunkiseudun työvoimatarve vuoteen 2030 asti on vuositasolla 18 000 työpaikkaa. Nuorisoikäluokkien koko on keskimäärin 12 000, mikä tarkoittaa paitsi sitä, että meidän pitäisi löytää 6 000 uutta työntekijää Helsingin seudun ulkopuolelta, myös sitä, että emme voi jättää yhtäkään helsinkiläistä nuorta ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta. Jokainen nuori tarvitaan jatkossa töihin.

Strategialla tähtäämme siihen, että Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia. Digitaalinen teknologia mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen, ja koko kaupunki toimiikin oppimisympäristönä.

För att vara lockande för utländska talanger behöver Helsingfors mera fostrans- och undervisningstjänster på främmande språk, särskilt på engelska. Antalet platser inom den engelskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken fördubblas och undervisningen i kinesiska utvidgas. För helsingforsarna inleds undervisningen i det första främmande språket eller det andra inhemska språket redan från och med första årskursen. Enligt strategin skapas konceptet ”Nordiska skolan” i Helsingfors i samverkan med Nordiska nätverk.

Kasvatuksen ja koulutuksen ketju on organisaatiouudistuksen jälkeen nyt koossa. Tarjoamme palveluja vauvasta vaariin, varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön. Kiitos niille 13 000 ammattilaiselle, jotka muuntavat strategian jokapäiväisessä työssään oppimisen ja osaamisen iloksi kaikenikäisille kaupunkilaisille. Jag tackar hjärtligt alla som i sin vardag tar hand om det att vår strategi inte blir bara ord utan i praktik leder till bra resultat och inlärningens glädje i våra daghem och skolor.

Apulaispormestari Pia Pakarisen puhe Helsingin kaupunginvaltuustossa kaupunkistrategiaan liittyen.

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *