Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 19.6.2019

Vuoden 2018 arviointikertomus ja tilinpäätös 19.6.2019

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro, Mia Nygård

 

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

 

Tämän vuoden arviointikertomus on merkittävä. Nyt, kun valtuustokautta on kulunut lähes täsmälleen saman verran, kuin sitä on vielä jäljellä, on meillä tärkeä pysähtymisen paikka. Meidän tulee ottaa huomioon ne asiat, joissa olemme onnistuneet ja jatkaa hyvien käytäntöjen viemistä eteenpäin. Samassa yhteydessä meidän tulee tarkastella kriittisesti asioita, joita meidän tulee tehdä entistä paremmin. Jotta Helsingin tärkein strategiakirjaus maailman toimivimmasta kaupungista toteutuu.

 

Pormestari Vapaavuori totesi valtuustoseminaarissa hyvin: emme vertaa itseämme muihin Suomen tai Pohjoismaiden kaupunkeihin, vaan haluamme olla aidosti koko maailman toimivin kaupunki. Tavoitteemme ovat kunnianhimoisia, jonka takia strategian toteutumista tulee myös arvioida. Tällä tavoin varmistamme, että asettamamme tavoitteet myös toteutuvat.

 

Haluan esittää Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta kiitokset tarkastusvirastolle ja -lautakunnalle hyvin valmistelluista arviointikertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Arviointikertomuksen viesti on selvä: paljon on tehty, mutta paljon on vielä tehtävää. Haluaisinkin nostaa siitä muutamia huomioita esiin.  

 

Arvoisa puheenjohtaja,

 

Helsingin kaupungin talous on pysynyt vankalla pohjalla, kiitos vuosia jatkuneen vastuullisen taloudenpidon ansiosta. Kaupungin kate oli jälleen talousarviota korkeampi, vaikka kunnallisveroa laskettiin puolella prosenttiyksiköllä vuoden 2018 alussa. Helsingin verotulojen kehitys oli myös parempi kuin maassa keskimäärin.

 

Tilinpäätöksessä oli myös muita positiivisia tulevaisuusnäkymiä. Helsingin työpaikkamäärä kasvoi edellisestä vuodesta ja Helsingin seutu kattaa huomattavan osuuden koko maan työpaikoista. Työttömien määrä aleni työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan edellisvuoteen verrattuna. Helsingin tulee jatkossakin panostaa siihen, että Helsingissä on hyvät puitteet yrittää ja tehdä töitä. Kaupungin tulee tukea yrityksiä soveltuvan työvoiman rekrytoinnissa ja liikenteen sujuvuudessa. Lupabyrokratiaa tulee edelleenkin karsia ja parantaa yrityksien palvelua mm. maankäyttö- ja lupa-asioissa.

 

Myös rakentaminen jatkui ennätyksellisenä viime vuoden aikana. Tähän taustalla on edelleen kasvava kaupunkilaisten määrä. On kuitenkin myös huomioitava, että muuttotappio Helsingistä muualle Helsingin seudulle oli edellisvuosia suurempi. Meidän tulee varmistaa, että pääkaupunkiseudusta nimenomaisesti Helsinki on houkuttelevin paikka muuttaa. Että Helsinki on kaupunki, joka tarjoaa parhaat puitteet urbaanille ja hyvälle elämälle.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

 

Haluaisin nostaa esille huomioita kaupungin rakentamisen ohjeistuksessa ja valvonnassa. Vaikka uudisrakentamisen laadunvalvontaa on kehitetty, ei sitä voida pitää riittävänä. Etenkin hankkeiden urakoitsijoiden aikatauluongelmat ovat viivästyttäneet projekteja. Kasvavaan kaupunkiin kuuluu rakennus- ja katutyöt, mutta ne eivät voi häiritä määräänsä enempää kaupunkilaisten arkea. Kaupunkilaisten pitää voida myös luottaa siihen, että omaan arkeen vaikuttavat rakennus- ja katutyöhankkeet valmistuvat ilmoitetussa aikataulussa.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä korostaa, että jatkossa on erityisesti kiinnitettävä huomiota vanhojen jo käytössä olevien tilojen sisäilmakysymysten kestävään ratkaisuun. Erityisen akuutti tämä kysymys on koulutilojen kohdalla. Kaupungin on pystyttävä tarjoamaan turvalliset ja terveet tilat jokaiselle päiväkotilaiselle ja koululaiselle.

 

 

Hyvät valtuutetut,

 

 

Viimeiseksi haluaisin nostaa esiin vastuumme ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tässä Helsinki haluaa toimia suunnan näyttäjänä koko maalle. Teimme kaupunkistrategiassa kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, joista tärkeimpiä on Helsingin hiilineutraaliuden saavuttaminen vuonna 2035. Arvioinnissa ilmeneekin, että päästövähennyksiin liittyviä toimenpiteitä on toteutettu useilla eri tavoilla, mutta päästöjä ei ole saatu merkittävästi vähennettyä.

 

Päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa korostuu yhteistyön rooli yritysmaailman, kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Kaupunki itsessään aiheuttaa toiminnallaan vain pienen osan kaupunkialueen kokonaispäästöistä. Yhteistyötä onkin jo tehty runsaasti, mutta sitä pitää lisätä esimerkiksi taloyhtiöiden kanssa, jotta päästötavoitteet saavutetaan aikataulussaan.

 

Kuten sanottu, Helsingin tulee olla kaupunki, jossa on hyvät puitteet yrittää. Suomalainen innovaatiotoiminta mm. kiertotalouden ja cleantechin saralla on jo nyt maailman kärkitasoa. Meidän tulee nähdä mahdollisuus uusissa innovaatioissa: uusia toimintatapoja tulee käyttöönottaa ketterästi Helsingin tasolla, sekä meidän tulee luoda puitteet sille, että tämän tasoinen yritystoiminta keskittyy entistä vahvemmin Helsinkiin. Uskon, että näillä toimin voimme vahvistaa asemaamme globaalina kestävän kehityksen edellä käyvänä kaupunkina.

 

 

Arvoisa puheenjohtaja,

 

Haluamme muistuttaa, että kertomuksen havaintoja tulee hyödyntää aktiivisesti, jotta maailman toimivinta kaupunkia kehitetään entistä toimivammaksi. Kokoomuksen valtuustoryhmä puoltaa vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *