Kokoomuksen ryhmäaloite Helsingin julkisen perusterveydenhuollon parantamiseksi

TIEDOTE 25.9.2019 Helsingin julkisen perusterveydenhuollon palveluiden suurin ongelma on kiireettömän hoidon huono saatavuus. Hoidon saatavuutta mitataan terveysasemilla yleisesti ns. lääkärikäyntien T3-ajalla, joka kertoo terveysasemalla kolmannen vapaan kiireettömän hoidon lääkärin vastaanottoajan. T3-aikojen vertailu mahdollistaa hoidon saatavuuden vertailun eri terveysasemien välillä. Helsingissä asemakohtaisten T3-aikojen kehitys on ollut viimeisten vuosien aikana surkeaa. Samalla, kun kaupunki on juhlapuheissa kertonut…

Kokoomuskynä: Terveyttä ei ole ilman mielenterveyttä – terapiatakuualoite tervetullut

Kokoomuskynä: Terveyttä ei ole ilman mielenterveyttä – terapiatakuualoite tervetullut

 Mielenterveys kuuluu kaikille. On vakava tosiasia, että mielenterveyden häiriöt ovat alihoidettu ja -resursoitu kansansairaus. Kansanedustajana olen tehnyt työtä mielenterveyspalveluiden vahvistamiseksi. Olin ilahtunut saatuani kutsun puhujaksi Helsingin Yliopiston Tiedekulmaan viime helmikuussa pidettyyn terapiatakuu – kansalaisaloitekampanjan julkistamistilaisuuteen perustelemaan terapiatakuun tärkeyttä. Puheessani nostin esille huoleni siitä, että mielenterveysongelmien kasvusta huolimatta yhä pienempi osuus kuntien terveydenhuollon menoista ohjautuu mielenterveyspalveluihin….

Sisällön loppu

Sisällön loppu