Kuntavaalit 2021

Kunnissa tehdään meidän jokaisen arkeen vaikuttavia päätöksiä. Haluatko parantaa Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluita? Sykkiikö sydämesi liikunnalle tai kulttuurille? Haluatko olla mukana päättämässä Helsingin rakentamisesta unohtamatta julkista liikennettä ja varmistamassa koulutuksen laadun myös tuleville sukupolville?

Lähde mukaan tekemään Suomen tärkeimpiä vaaleja.

Helsingin Kokoomus asettaa kevään 2021 kuntavaaleihin täyden listan eli 127 ehdokasta. Mukana on sekä nuoria ensikertalaisia että kokeneita tekijöitä eri ammattiryhmistä ympäri Helsinkiä. 

Kuntavaaliehdokkaat

Mukaan kampanjaan

Kuntavaaliohjelma

Mistä kuntavaaleissa on kyse?

Kuntavaaleissa valitaan 85 valtuutettua edustamaan helsinkiläisiä Helsingin kaupunginvaltuustoon seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Kokoomuksen valtuustoryhmä on tällä valtuustokaudella ollut Helsingin suurin 24 valtuutetulla ja Helsingin pormestariksi valittiin suurimman puolueen pormestariehdokas. Pormestari on toiminut kuluneen valtuustokauden ajan kokoomuksen Jan Vapaavuori.

Kokoomuksen tavoitteena on olla näissäkin vaaleissa Helsingin suurin puolue ja jatkaa kaupungin pormestaripuolueena. Suurimman puolueen asemassa ja kokoomuslaisen pormestarin johdolla voimme parhaiten jatkaa Helsingin kaupungin vastuullista kehittämistä.

Kaupunginvaltuustossa päätetään ihmisten arkeen eniten vaikuttavia asioita, kuten päiväkotipaikoista ja pyöräteiden sijainneista. Kaupungin vastuulla on myös järjestää monia lakisääteisiä palveluita, kuten perusopetus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muun muassa kirjasto- ja tietopalvelut.

Valtuuston lisäksi Helsingissä toimii erilaisia lautakuntia ja jaostoja, joiden tehtävänä on ohjata ja kehittää alaistensa virastojen ja laitosten toimintaa. Toisin sanoen jaostot ja lautakunnat tekevät päätöksiä yksityiskohtaisemmin, kun taas valtuusto päättää suuremmista linjoista.

Kuka saa äänestää?

Kuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomen, EU:n jäsenvaltioiden, Norjan ja Islannin kansalaiset, joiden kotikunta on kyseinen kunta 51 päivää ennen vaaleja.

Lisäksi äänioikeus on muun valtion kansalaisilla, joiden kotikunta on ollut yhtäjaksoisesti Suomessa kahden vuoden ajan.

Lisätietoa vaalikelpoisuudesta löydät oikeusministeriön vaalisivuilta.