Kokoomuksen ryhmäpuhe talousarviosta kaupunginvaltuustossa 16.11.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, ärade ordförande, bästa fullmäktige,
olemme hyväksymässä tämän valtuustokauden viimeistä budjettia, jonka jätämme perinnöksi kunnallisvaaleissa valittavalle uudelle valtuustolle. Nelivuotiskauttamme on varjostanut Suomea itsepintaisesti vaivannut taloudellinen taantuma, joka näyttää vasta ensi vuonna kääntyvän varovaisesti positiiviseksi kasvuksi. Voimme hankaluuksista huolimatta onnellisina ja ylpeinäkin todeta, että olemme selvinneet tästä valtuustokaudesta taloudellisesti arvioiden kohtuullisesti – vaikka samalla onkin muistettava, että Helenin ja Helsingin sataman yhtiöittämisen myötä vuosi 2015 oli ensimmäinen vuosi, jona kaupungin vuosikate ei kattanut poistoja.

On hienoa, että valtuustoryhmät löysivät budjettineuvotteluissa yhdessä taloudellisesti kestävän ratkaisun, ja pystyimme silti tekemään myös lisäpanostuksia helsinkiläisille tarjottaviin palveluihin ja kasvun edellytysten luomiseen. Valtuustokauden alussa asetetut yhden prosenttiyksikön vuotuinen tuottavuustavoite ja investointiraami on kyetty tämän valtuustokauden aikana suurin piirtein säilyttämään. Tällä varmistamme sen, että kykenemme tarjoamaan laadukkaat palvelut kaikille helsinkiläisille myös tulevina vuosina.

Ärade ordförande, bästa fullmäktige,
Helsingfors är en av de bästa städerna att bo i. Tredje bästa i världen detta år enligt Metropolis Magazine. Tionde bästa i världen enligt The Economist. Den brittiska tidningen Monocle, för sin del, utsåg Helsingfors till världens tolfte bästa stad att bo i. Viktigast är dock vad som helsingforsborna själv tänker. För att vi helsingforsborna trivs, är det nödvändigt att vi vågar satsa på en högklassig utbildning och goda tjänster. Å andra sidan måste vi se till att utgifterna inte ökar snabbare än skatteintäkterna medan den ekonomiska tillväxten ännu väntar sig att ta fart.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
Hyvä kaupunki on kokoomusryhmän mielestä kaupunki, jossa arki on kaikenikäisille helsinkiläisille sujuvaa ja miellyttävää. Konkreettinen satsaus lapsiperheiden hyvinvointiin ja sujuvampaan arkeen on ensi vuoden budjetissa kirjaus, jonka mukaan iltapäivätoiminta turvataan kaikille eka- ja tokaluokkalaisille ja erityisoppilaille ja aamupäivätoimintaa kehitetään. Seniorikaupunkilaisten arkea helpottaa puolestaan vanhusten kotihoidon palvelujen vahvistaminen, terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen sekä omaishoidon tukeminen, jonka osana tuetaan myös veteraanien kotona kuntoutumista.

Budjetissamme panostetaan tulevaisuuteen. Koko Suomen menestyksen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden perustana on korkeatasoinen koulutusjärjestelmä. Helsinki on pääkaupunkina erityisessä vastuussa siitä, että pidämme koulutuksen laatua yllä ja tarjoamme kaikille kaupunkilaisille yhtäläisesti Suomen ja jopa maailman parhaat kouluttautumismahdollisuudet. Ensi vuoden talousarviossa kohdistetaan 10 miljoonan euron lisäpanostus opetukseen, jotta esimerkiksi koulunkäyntiavustajien riittävä määrä voidaan turvata.

Helsinkiläinen varhaiskasvatus on vanhempien antamien arvosanojen mukaan jo nyt huippuluokkaa, ja haluamme kehittää sitä edelleen. Ensi vuonna lisäämme varhaiskasvatuksen resursseihin 4 miljoonaa euroa. Kirjaus siitä, että valtuustostrategian valmistelun yhteydessä selvitetään mahdollisuus siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen, on kokoomusryhmän mielestä tärkeä avaus usein tiukassa taloudellisessa tilanteessa painiskelevien lapsiperheiden kannalta.

Myös 400 000 euron lisäpanostus liikuntaseurojen avustusrahoihin kohdistuu erityisesti varattomien perheiden avustamiseen. Kokoomuksen valtuustoryhmä on jo aiemmin tehnyt ryhmäaloitteen siitä, että harrastustakuun avulla tarjottaisiin jokaiselle lapselle ja nuorelle kodin tarjoamista taloudellisista mahdollisuuksista riippumatta vähintään yksi harrastus, ja toivomme, että tällä lisäpanostuksella päästään lähemmäksi aloitteen toteutumista.

Arvoisat valtuutetut,
Jotta kaupungin tulorahoitus olisi kestävällä pohjalla, Helsingissä tarvitaan niitä, jotka uskaltavat ottaa yrittäjäriskin ja rohkenevat työllistää muitakin. Yritykset ja niiden työntekijät tuovat kaupunkiin verotuloja ja elinvoimaa. Yhä useampi työllistää itsensä yrittäjänä. Kaupunki tukee yrittäjyyttä parhaiten luomalla edellytyksiä yritystoiminnan harjoittamiseen. Kaupungin organisaatiomuutos antaa toteutuessaan mahdollisuuden yhden luukun palveluihin, jotka vähentävät yrityksille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta ja vapauttavat voimavaroja yritystoiminnan kehittämiseen.

Kokoomus pitää tärkeänä, että budjetissa on nostettu esille työttömien nykyistä nopeampi työllistyminen avoimille työmarkkinoille. On hienoa, että tavoitteena on tarjota helsinkiläisille entistä parempia mahdollisuuksia etsiä, löytää ja tehdä töitä ja edistää työllisyyttä aikaisempaa tiiviimmin yhdessä yritysten kanssa. Miten se sitten tehdään? Ehkä vuosikausiin mielenkiintoisin keino on vaikuttavuushankinnat yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Vaikuttavuushankinnoissa maksetaan vain tuloksista. Ei siis hankita työtä etsiville kursseja vaan työllisyyttä. Vaikuttavuushankinnoissa onkin syytä edetä ripeästi. Uusia keinoja tarvitaan.

Kaupungin kasvu tuo uusia investointitarpeita. Olemmekin tämän valtuustokauden aikana päättäneet monista liikenne- ja rakennushankkeista, jotka ovat pitäneet talouden pyöriä pyörimässä taantuman aikana ja luoneet kasvunäkymiä koko Helsingin seudulle. Uusia investointeja tehtäessä on erittäin tärkeää, että huolehdimme myös kaupungin olemassa olevasta kiinteistökannasta. On hyvä, että budjettiin saatiin kirjaus siitä, että korjausvelan mittaluokka ja kertyminen selvitetään sekä laaditaan seuraavan valtuustostrategian valmistelun yhteydessä toimenpide-ehdotukset korjausvelan hallitsemiseksi tulevalla valtuustokaudella.

Kaupungin kasvaessa myös perinteiset kaupunginosat tiivistyvät. Kokoomus pitää tärkeänä, että peruspalveluihin panostetaan paitsi uusilla, myös nykyisillä asuinalueilla. Olemmekin iloisia, että budjettiin voitiin ottaa tarvittava määräraha Lauttasaaren uuden koulun vuokraan ja investointimäärärahoihin tuki Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntatilojen laajennukseen samalla kun kyettiin kohdistamaan lisämäärärahoja esimerkiksi lähiöiden musiikkiopistotoimintaan ja leikkipuistojen korjauksiin muun muassa Kotinummella.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, ärade ordförande, bästa fullmäktige,
Kokoomusryhmä kiittää kaikkia budjettisovussa mukana olevia ryhmiä sitoutumisesta yhteiseen tehtäväämme turvata palvelut nykyisille ja tuleville helsinkiläisille, varmistaa kestävä taloudenpito ja luoda kasvulle edellytyksiä. Kiitos myös kaikille talousarvion valmisteluun osallistuneille kaupungin virkamiehille. Jag vill framföra vår gruppens tack till de övriga partierna för samarbetet och stadens tjänsteinnehavare för ett gott arbete.

Kokoomus kannattaa talousarvioehdotuksen hyväksymistä.

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *