Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuhe talousarvioehdotuksen lähetekeskustelussa

Arvoisa puheenjohtaja,

Vastuullisen taloudenpidon puolestapuhujan rooli ei politiikassa ole helppo. Laskusuhdanteen aikana saa kuulla arvostelua, jonka mukaan taloudellista suhdannetta tulisi tasata julkisia kukkaronnyörejä höllentämällä. Noususuhdanteen aikana taas saa kuulla, että nyt on taas ”jakovaraa”, joka mahdollistaa veronmaksajan rahojen sirottelun vähän joka puolelle.

Aina löytyy jokin syy, minkä takia juuri nyt muka ei olisi oikea aika huolehtia budjettitasapainosta tai julkisen talouden pitkän aikavälin kantokyvystä. Kokoomuksen mielestä ne tulee pitää mielessä aina, niin nousu- kuin laskusuhdanteessakin. Vain vakaa ja kestävä talous voi mahdollistaa riittävät julkiset palvelut.

Tulee aina muistaa myös se, että poliitikkojen päätöksenteon kohteena olevat julkiset varat ovat veronmaksajien rahoja. Työteliäiden, rehellisten ja tunnollisten helsinkiläisten veronmaksajien rahoja. Niiden käytöstä päättäessämme meidän tulee olla aivan erityisen tarkkoja ja täsmällisiä.

Helsinki elää jälleen taloudellisen kasvun aikaa. Viime vuonna kaupungin kokonaisverotulot kasvoivat 5,5 prosenttia ja työttömien määrä pieneni 10 prosenttia. Kaupungin vuosikate toteutui noin 360 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Asukasta kohden laskettu lainakanta puolestaan on tippunut neljän vuoden takaisesta yli 2 500 eurosta nykyiseen alle 1 900 euroon.

Helsingin hyvä taloudellinen tilanne ei ole sattuman tai suhdanneoikkujen, vaan määrätietoisen työn tulosta. Viime valtuustokaudella kaupungin taloutta laitettiin kokoomuksen johdolla määrätietoisesti kuntoon useilla menorajoitteilla, joilla velkaantuminen saatiin käännettyä laskuun. Vastuullista taloudenpitoa tarvitaan vastaisuudessakin suotuisan kehityksen varmistamiseksi.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

Myönteiset talousuutiset voivat lisätä poliittista houkutusta muuttaa budjettipolitiikkaa hövelimmän rahanjaon suuntaan. Sellaiseen meillä ei edelleenkään ole varaa. Maailmantalouden taivaanrantaan on ilmestynyt useita synkkiä pilviä. Kauppasodilla uhkaillaan ja protektionismi valtaa alaa. Näiden skenaarioiden toteutuminen heijastuisi pian kielteisesti myös kansainvälisestä kaupasta riippuvaisen Suomen ja sen pääkaupungin talouteen.

On myös niin, että suunniteltu maakuntauudistus aiheuttaa Helsingin taloudenpidon pitkäjänteiseen suunnitteluun merkittävää epävarmuutta. Kaupungin kunnallisverokertymästä poistuisi noin kaksi kolmannesta, mutta nykyinen lainakanta jäisi edelleen kaupungin vastuulle. Pahimmillaan tällainen ratkaisu olisi omiaan heikentämään Helsingin mahdollisuuksia investoida tulevaan kasvuunsa.

Kaupungin talouteen kohdistuvien lukuisien epävarmuustekijöiden johdosta on erityisen tärkeää, että Helsinki jatkaa vastuullisen taloudenpidon linjalla. Olemme yhteisesti hyväksymässämme kaupunkistrategiassa linjanneet, että kokonaistuottavuuden 0,5 prosentin vuotuisella parantamisella katetaan osa väestönlisäyksen aiheuttamasta toimintamenojen lisäystarpeesta. Lisäksi olemme yhdessä hyväksyneet mitoittavamme kokonaisinvestoinnit tasolle, joka kyetään rahoittamaan strategiakaudella tulorahoituksella siten, ettei lainakanta asukasta kohden kasva. Näistä lähtökohdista meidän tulee pitää tiukasti kiinni läpi koko valtuustokauden, myös ensi vuonna.

Kasvavan kaupungin investointikyvystä, kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja järkevästä asuntopolitiikasta on pystyttävä huolehtimaan kaikissa olosuhteissa. Kaupungin tärkein voimavara on sen osaavat asukkaat. Oli taloudellinen tilanne mikä tahansa, Helsingin on huolehdittava kasvatuksen ja koulutuksen laadusta ja monipuolisuudesta. Helsingin tulee olla kilpailukykyinen ja houkutteleva kaupunki elää, yrittää ja tehdä työtä. Kaupunki, joka pystyy tarjoamaan laadukkaat palvelut kasvavalle määrälle helsinkiläisiä sekä nyt että tulevina vuosina.

Vastuullinen ja pitkäjänteinen budjettipolitiikka varmistaa sen, että kaupunkilaiset voivat nauttia kattavasta päiväkotiverkosta, omaleimaisista paikalliskouluista, toimivasta terveydenhuollosta ja laadukkaista lähiliikuntapaikoista. Toimiva Helsinki ei unohda myöskään heikoimmassa asemassa olevia kaupunkilaisiaan. Tämä kaikki on mahdollista, kun kehitämme palveluitamme vakaalta taloudelliselta pohjalta.

 

Kokoomuksen ryhmäpuheen piti Wille Rydman.

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *