Kokoomuksen valtuustoryhmä tyytyväinen Helsingin budjettisopuun – 5 koulun peruskorjausta aikaistetaan

Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja on tyytyväinen Helsingissä ryhmien välillä saavutettuun sopuun vuoden 2020 talousarvioista.

”Olen iloinen, että Helsingin valtuustoryhmien välillä on pormestarin esityksen pohjalta saatu aikaan laajapohjainen sopu budjetista. Ratkaisussa näkyvät Kokoomukselle tärkeät tavoitteet: laadukkaiden palveluiden turvaaminen ja vastuullisella talouslinjalla pysyminen”, sanoo neuvottelujen puheenjohtajana toiminut Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov.

Neuvottelutuloksessa Kokoomusta miellyttää erityisesti ryhmän aloitteesta tehty linjaus Maatullin ala-asteen, Käpylän peruskoulun, Kottby grundskolanin, Koskelan ala-asteen & päiväkoti Herttuan sekä Laajasalon ala-asteen peruskorjausten aikataualun nopeuttamisesta. Myös väestötilojen hankintaa halutaan vauhdittaa nykyisestä. Muidenkin peruskorjausta odottavien koulujen hankelista perataan läpi sillä silmällä, että niistä kiireellisimpien kohteiden peruskorjauksia nopeutetaan käyttäen hyväksi mm. Sophie Mannerheimin-sairaalakoulun sekä Vattuniemen ala-asteen hankkeiden yhteydessä saatuja hyviä kokemuksia yksityisten toimijoiden kanssa toteutettavista hankkeista.

”Investointisuunnitelmassamme on kohtuuttoman pitkä jono kriittisiä koulujen peruskorjauksia sekä uudishankkeita. Meidän on pystyttävä parempaan ja taattava terveet ja turvalliset koulutilat niin remonttien kuin väistötilojen osalta. Olennaista on pystyä myös pysyviin parannuksiin, johon pormestari Vapaavuoren käynnistämä työ kiinteistöhankkeiden kokonaisvaltaisen koordinaation edistämiseksi kaupungin sisällä tähtää”, Sazonov painottaa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä halusi vahvistaa liikuntapalveluita mm. jouduttamalla kuntoporrasohjelman toteuttamista. Alun perin kymmenen vuoden aikana toteutettavat yhdeksän uutta porrashanketta eri puolille Helsinkiä aloitetaan jo vuoden 2020 aikana. Lisäksi korotettiin seura-avustuksia ja liikuntapaikkojen ylläpidon määrärahaa. Valtuustoryhmän pitkäaikainen tavoite Johanneksen kentän tekojääradasta toteutuu. Ikäihmisten liikkumisen edellytyksiä halutaan parantaa lisäämällä puistonpenkkejä keskeisten kulkureittien varteen.

”Liikkumisen ja matalan kynnyksen liikunnan edellytysten parantaminen on valtuustokauden strategian tärkeimpiä painopisteitä. Liikuntapaikkainvestoinneilla säästetään tulevaisuuden sote-kuluissa sekä palvellaan kaupunkilaisia heidän asuinalueellaan. Liikkumista ja turvallisuutta edistää myös se, että viime talvesta oppineena katujen talvikunnossapitoon on resursoitu enemmän rahaa”, kertoo Sazonov.

Isoin lisäys määrärahoja tulee lastensuojelun ja vammaispalvelujen laadun ja saatavuuden varmistamiseksi. Näiden palveluiden ennakoitua suurempi kysyntä ja väestön ikääntyminen kasvattavat tällä hetkellä sosiaali- ja terveystoimen menoja.

”Lastensuojelu ja vammaispalvelut tulee hoitaa arvokkaasti maamme pääkaupungissa ja ammattilaisille on turvattava riittävät resurssit. Samalla yhtä tärkeää on, että lastensuojelun osalta kustannuskasvun syitä analysoidaan ja juurisyihin pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi”, Sazonov korostaa.

”Kaiken kaikkiaan Helsinki on monessa mielessä onnellisessa ja erityisessä asemassa, kun meillä on mahdollisuus panostaa moniin hyvinvointia lisääviin asioihin. Tämä kaikki on mahdollista, koska Helsingissä taloutta on viime vuodet hoidettu pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Vastuullinen taloudenpito on  jatkossakin edellytys sille, että voimme turvata laadukkaat peruspalvelut myös kaupungin kasvaessa ja investointipaineen lisääntyessä entisestään. Tämän hetken talousnäkymissä menojen kasvattamiseen on suhtauduttava vakavasti ja harkiten”, Sazonov painottaa.

Lisätietoja:

Kategoriat: Uutiset, Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *