Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Helsingin talousarvioon vuodelle 2022

Ryhmäpuheenvuoro (budjettikäsittely 24.22.2021)

 

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Korona on osoittanut, että varmaa on usein vain epävarmuus eikä mennyt ole tae tulevaisuudesta. Mutta epävarmuuteen on mahdollista varautua. Vahva talous on paras turva epävarmojen aikojen edessä.

Hyvät valtuutetut. Me teimme historiaa. Tällä kertaa talousarvioesityksen valmistelussa lähdettiin ryhmien kesken liikkeelle siitä ajatuksesta, että millä tavalla voimme parantaa kaupungin toimintaa tulevaisuudessa. Muutos aiempaan verrattuna oli suuri. Budjettiesitystä valmisteltaessa keskusteltiin yhdessä siitä, millä tavalla Helsingin toimintaa ensi vuonna pitää kehittää. Kyse ei ollut pelkästään rahasta, vaan ennen kaikkea toimintatavoista. Talousarvioesityksessä esitetään käynnistettäväksi tuottavuutta parantavia rakenteellisia uudistuksia. Nämä toteuttamalla voimme vapauttaa resursseja sinne, missä ne lisäävät helsinkiläisten hyvinvointia tehokkaammin. Ei pelkästään lisätä uutta rahaa vanhan päälle, vaan tarkastellaan myös vakiintuneita käytäntöjä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen talousarvioesitykseen. Siinä on kyetty vastaamaan esille nousseisiin haasteisiin. Samalla on kyetty huolehtimaan siitä, että kaupungin kasvaessa taloutta hoidetaan vastuullisesti. Budjettiesitys on myös linjassa aiemmin syksyllä hyväksytyn kaupunkistrategian kanssa. Hyvin laaditun strategian kädenjälki näkyy budjettiesityksessä.

Verotus ei ensi vuonna kaupungin toimesta kiristy. Se on tässä koronan jälkeisessä ajassa äärimmäisen tärkeää. Verotuksen kiristäminen olisi ollut soraa Helsingin hyvinvoinnin rattaisiin. Tulevaisuudessa tavoitteena tulee olla helsinkiläisten verorasituksen keventäminen. Palveluiden laadusta tinkimättä.

Ilman verotuksen kiristämistä talousarvioesityksessä kyetään vastaamaan akuutteihin haasteisiin. Erityisesti koulujen ja päiväkotien tilanne on ollut jo ennen koronaa esillä ja haasteet ovat koronan takia entisestään korostuneet. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle tehdyt panostukset ovat vahva viesti siitä, että Helsingissä halutaan pitää huolta lapsista sekä nuorista. Budjettiesityksessä jokaista lasta ja nuorta kohden lisätään rahaa 550 euroa. Esitys huolehtii osaltaan siitä, että jokaiselle tarjotaan mahdollisuus hyvään elämään.

Kokoomuksessa olemme tyytyväisiä siitä, että koronasta toipumiseen on varattu sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kouluille ja päiväkodeille sekä liikuntaseuroille ja kulttuuritoimijoille erillinen talouspaketti. Koronapaketti mahdollistaa koronan aiheuttaman hyvinvointivelan kuromisen kiinni. Tämä mahdollistaa, että koronan takia kärsineet voivat katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

Erityisen iloinen olen siitä, että liikuntapaikkarakentamisen investoinnit kasvavat ensi vuonna 7,5 miljoonalla eurolla. Kaupungin kasvaessa tulee huolehtia siitä, että liikuntapaikat pysyvät kasvun vauhdissa. Lähiliikuntapaikat, tekonurmet ja -jääkentät sekä sisäliikuntahallit mahdollistavat helsinkiläisille liikkumisen ja meille rakkaiden urheilulajien harrastamisen.

Myös ulkona liikkuminen on koronan aikana kasvanut. Ihmiset hakeutuvat luonnon pariin. Ja syystä. Ulkoliikunta lisää hyvinvointia ja auttaa rentoutumaan. Lähiluonnon merkitys on korostunut. Pienillä panostuksilla voidaan saada paljon aikaan. Ensi vuonna lisätään panostuksia ulkoilualueiden kehittämiseen.

Palkkakehitysohjelmaan tehty 5 miljoonan euron lisäys on tärkeää työvoiman saatavuusongelmaan vastaamiseksi. Lisäksi kaupungin toiminnan näkökulmasta tärkeillä toimialoilla on huolehdittava työntekijöiden työssä viihtymisestä. Erityisesti varhaiskasvatuksen työntekijöiden saatavuushaasteisiin on kyettävä vastaamaan. Myös työterveyspalveluiden laatukilpailun käynnistäminen on keino huolehtia kaupungin työntekijöiden työssäjaksamisesta. Helsingin kaupungin työntekijät ovat arvokkain voimavaramme.

Ilman investointeja kaupunki rapistuu. Yli miljardin euron investoinnit mahdollistavat kestävän liikennejärjestelmän kehittämisen, uusien koulujen ja päiväkotien rakentamisen sekä asuntotuotantotavoitteen toteutumisen. Investointien osalta on kuitenkin huolehdittava, että ne mitoitetaan rahoitusaseman näkökulmasta kestävälle tasolle. Tältä osin kaupungin velkaantumista on tarkasteltava suhteessa verotulojen kehittymiseen. Velan ottaminen on aina hyvinvoinnin rahoittamista tulevien sukupolvien kustannuksella.

Kokonaisuutena ottaen talousarvioesitys vastaa vastuullisesta taloudenpidosta tinkimättä hyvinvoinnin näkökulmasta akuutteihin haasteisiin.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa talousarvioesityksen hyväksymistä.

 

Valtuutettu Otto Meri

Kategoriat: Uutiset, Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *