Helsingissä hyväksyttiin maanvuokrauksen yleiset periaatteet – Pormestari Vartiaisen puhe

Pormestari Juhana Vartiaisen puhe kaupunginvaltuustossa 2.2.2022 asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleisiin periaatteisiin.

 

Olen vilpittömän tyytyväinen, että olemme tänään päässeet valtuustossa yhdessä käsittelemään tätä aihetta. Tähän asti meillä ei ole ollut Helsingissä asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien vuokranmääritystä sekä vuokraamisessa noudatettavia yleisiä ja yhdenmukaisia periaatteita käytännössä lainkaan. Käytännöt ja vuokraperiaatteet ovat olleet hyvin vaihtelevia. Nyt suunta on oikea niin kaupungin kuin kaupunkilaistenkin näkökulmasta.

Vilpittömän iloinen olen myös siitä, että tänään käsittelyssä olevat periaatteet ovat sellaisia, joista olemme koko kaupunginhallituksen kesken päässeet yhteisymmärrykseen. Tämä tänään valtuustossa käsittelyssä oleva esityksemme sisältää muun muassa maanvuokran määrittämisen lähtökohdat, rakennusoikeuden, tuottotavoitteen ja tontin markkina-arvon määrittämisen periaatteet. Kokonaisuus ei ole ihan vähäpätöinen, sillä olemme Helsingin kaupunkina Suomen merkittävin asuntotonttien luovuttaja. Volyymi on iso: vuoden 2020 lopussa meillä oli voimassa arviolta 8 850 maanvuokraussopimusta.

Asia on nähty – kuten pitääkin – kaupunkiyhteisenä keskeisenä asiana, jonka tavoitteena on järkevöittää ja ennen kaikkea läpinäkyvöittää kaupungin maanvuokraustoimintaa.

Kuten alussa totesin, meillä ei Helsingissä ole aiemmin ollut kattavia asuntotonttien maanvuokraustoimintaa koskevia yleisiä periaatteita. Tämä on väistämättä heikentänyt maanvuokraustoiminnan läpinäkyvyyttä, ennustettavuutta ja tehokkuutta – asioita, joita ei voi pitää kaupunkilaisen tai hyvän hallinnon näkökulmasta perusteltuina. Uusilla periaatteilla lisäämme huomattavalla tavalla kaupunkimme tonttihinnoittelun ja maanvuokraustoiminnan läpinäkyvyyttä. Samalla näillä uusilla yhdenmukaisilla periaatteilla haluamme varmistaa, että yhdenvertaisuus maanvuokraustoiminnassa voi toteutua nykyistä paremmin.

Pohjimmiltaan kyse on maan käyttöoikeudesta perittävästä maksusta, jonka määrittelyssä pyritään markkinaehtoisuuteen eli siihen että maksu määräytyy pääsääntöisesti kysynnän ja tarjonnan mukaan Uusien linjausten tavoitteena on hankkia kaupungille tuloja tavalla, joka ei häiritse yksilöiden taloudellista toimeliaisuutta tai häiritse työnteon ja yrittämisen kannustimia. Maan arvosta muodostuvaa maksua, eli tässä tapauksessa maanvuokraa, voidaan siis pitää tarkoituksenmukaisena, koska se ei aiheuta taloudellista tehottomuutta ja kohdistuessaan rakennusten omistajiin itse asiassa kaventaa varallisuuseroja. Maanvuokra tarjoaa meille siis instrumentin, joka generoi tuottoa, mutta jolla ei ole haitallisia tai vahingollisia sivuvaikutuksia kaupunkitaloudelle.

Tämä on varsin laajasti taloustieteilijöiden keskuudessa hyväksytty näkemys, jonka perusajatuksen ensimmäisenä muotoili taloustieteilijä Henry George.

Helsinki on alati kasvava kaupunki, jossa maan arvo nousee kasvun myötä. Kun kaupunki vaurastuu, tulot nousevat. Samalla kuitenkin myös kustannukset nousevat ja kaupungin kasvu tuo mukanaan monia erilaisia kuluja. Meidän on pidettävä huoli siitä, että uusille rakenteilla oleville alueille tulee uutta infraa: teitä, vesi- ja jätehuoltoa, päiväkoteja ja kouluja.

Järkevällä maanvuokraustoiminnalla voimme pitää huolen siitä, että pystymme jatkossakin vastaamaan kasvavan kaupungin palvelutuotannon tarpeisiin ja kehittämään kaupunkiamme yhä paremmaksi. Nyt määriteltävät vuokranmäärityksen ja vuokraamisen yleiset periaatteet ja tasot ovat se tapa, jolla julkisyhteisö pysyy mukana kehityksen tahdissa. Tämä on se tapa, jolla tulopohjaa vahvistetaan ja rahoitetaan juurikin näitä äsken mainitsemieni päiväkotien ja koulujen toimintaa sekä laajasti helsinkiläisten palveluja.

Haluan painottaa, että näiden yleisten periaatteiden määrittelyssä on tavoiteltu nimenomaan ja ensisijaisesti kaupunkilaisten yhdenvertaista kohtelua. Uskon, että näillä linjauksilla aidosti parannamme Helsingin ja helsinkiläisten asemaa kasvavassa kaupungissamme.

Kiitän vielä kaikkia kaupunginhallituspuolueita asian rakentavasta käsittelystä.

 

Helsingissä 2.2.2022

 

Kategoriat: Uutiset, Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *