Ilmoittaudu vaalilautakuntaan vuoden 2023 eduskuntavaaleihin

 

Kuka voi hakea vaalitoimitsijaksi?

Vaalikel­poinen Helsingissä vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Helsinki ja jolla on äänioikeus eduskuntavaaleissa. Eduskuntavaaleissa on äänioikeutettu jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

 

Mitä vaalitoimitsijan tehtäviin kuuluu?

Vaalitoimitsijoiksi haetaan puheenjohtajia, varapuheenjohtajia, jäseniä ja varajäseniä. Jäsenen ja varajäsenen tehtävällä ei ole käytännössä eroa.  Käytännön työssä tehtävän vuorottelun vuoksi sekä varsinaiset että varajäsenet osallistuvat lautakun­nan työhön. Lisäksi on hyvä huomioida, että vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös alustava ääntenlaskenta, joka suoritetaan äänestyshuoneiston sulkeuduttua. Kaikkien vaalilautakuntaan valittujen tulee osallistua ääntenlaskentaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaa­lilautakunnan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä.

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 5 §:n mukaan maksetaan vaalilauta­kun­nan  puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja varajäsenelle toimitus­päivältä palkkio.

Palkkioon sisältyy korvaus vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä, vaalimateriaalien kuljetuksesta ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä. Vaalilautakuntien palkkioon sisältyy myös korvaus vaalipäivänä vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä.

puheenjohtaja 380 euroa,

varapuheenjohtaja 310 euroa,

jäsen ja varajäsen 260 euroa,

koti­äänestyksen vaalitoi­mitsija 340 euroa.

 

Kaikki Kokoomuksen nimeämät henkilöt sitoutuvat maksamaan Helsingin Kokoomukselle palkkiostaan 18% suuruisen luottamushenkilömaksun.

 

Lisätiedot: henri.kontkin@kokoomus.fi

 

Halukkuudestaan vaalitoimitsijaksi tulee ilmoittaa 1.12. mennessä.

 

 

Olemme saaneet ennakkoäänestyksen aikana toimivien vaalitoimikuntien paikat täytettyä, mutta vaalipäivänä (2.4.2023) toimiviin vaalilautakuntiin haku on vielä avoinna.

 

Ilmoittautumisia toivotaan etenkin miespaikkoihin, erityisesti Itä-, Koillis- ja Pohjois-Helsingin alueille!

 

 

Ilmoittautuminen vaalitoimitsijaksi vuoden 2023 eduskuntavaaleihin

  • Hidden
    Vaalitoimikunnat toimivat koti- ja laitosäänestyksissä. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijalla tulee olla käytännöllisistä syistä käytössään auto, koska vaalitoimitus on sidottu ennalta äänestäjälle ilmoitettuun aikatauluun. Auton käytöstä maksetaan erillinen korvaus. Vaalitoimikunnissa ei voi toimia vaaleissa ehdolla oleva tai hänen lähisukulaisensa.

Kategoriat: Uutiset, Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.