Kokoomuksen ryhmäpuhe Helsingin kaupungin talousarvioesityksestä vuodelle 2023

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

 

Ärade ordförande, bästa ledamöter.

 

Elämme tänä päivänä maailmassa, jollaista emme olisi osanneet kuvitella vielä vuosi sitten.

 

Koronapandemian siirryttyä taka-alalle olemme kohdanneet uuden kriisin: Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa, jonka vaikutukset näkyvät läpi Euroopan, myös täällä Helsingissä. Kuluneen vuoden aikana Helsinki on kantanut oman vastuunsa ukrainalaisten auttamisesta. Olemme tukeneet ukrainalaisia niin taloudellisesti kuin eleidenkin tasolla. Kaupungintalomme edessä liehuva Ukrainan lippu muistuttaa meitä joka päivä siitä, että ukrainalaiset taistelevat tälläkin hetkellä myös meidän vapautemme puolesta. Samalla se muistuttaa meitä niistä poikkeuksellisista ajoista, joissa elämme, ja jotka vaativat varautumista myös kaupungin talousarvion tasolla.

 

Ulkoisten ja meistä riippumattomien tekijöiden lisäksi haasteita on tullut myös sisältä päin: uuden palkkajärjestelmän käyttöönoton epäonnistuminen on haastanut kaupunkiamme poikkeuksellisella tavalla. Jälkien korjaaminen näkyy myös tässä talousarviossa. Samaan aikaan maan hallituksen toteuttama sote-uudistus on laittamassa kaupungit historialliseen myllerrykseen, eikä missään nimessä positiivisella tavalla.

 

Kriiseistä ja poikkeuksellisista haasteista huolimatta olemme selvinneet tästä vuodesta kunnialla. Nyt tärkeintä on huolehtia siitä, että selviämme haasteista myös tulevaisuudessa, tulee niitä eteen missä muodossa tahansa. Kuten viime vuodet ovat osoittaneet, meidän on kyettävä varautumaan myös sellaiseen, jota emme osaa vielä odottaa.

 

Arvoisat valtuutetut,

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen tähän talousarvioesitykseen. Uskomme vakaasti, että talousarvioesitys kykenee vastaamaan poikkeuksellisten olosuhteiden tarpeisiin ja tähän haastavaan tilanteeseen. Samalla pidämme kiinni viime vuonna hyväksytystä erinomaisesta kaupunkistrategiasta. Talousarvioesitys pitää huolen niin talouden kestävyydestä, helsinkiläisten hyvinvoinnista kuin ympäristön ja luonnon tilastakin. Käsiteltävän talousarvioesityksen voisikin tiivistää yhteen sanaan: vastuullisuus.

 

Hyvät valtuutetut,

 

Vastuullinen kaupunkipolitiikka lähtee liikkeelle vastuullisesta taloudenpidosta. Kokoomuksen valtuustoryhmässä olemme tyytyväisiä, että myös tänä vuonna kaupungin talousarvioesitys pitää kiinni tästä lähtökohdasta.

 

Merkittävät panostukset kaupunkilaisten kannalta tärkeisiin kohteisiin rahoitetaan kehittämällä kaupungin omaa toimintaa – ei velkarahalla. Tuottavuustoimien avulla olemme kyenneet yhteistyössä yli puoluerajojen löytämään ratkaisuja, joiden mahdollistamalla liikkumavaralla pystymme panostamaan merkittävästi meille kaikille tärkeisiin menokohteisiin.

 

Ensimmäistä kertaa olemme tilanteessa, jossa hyväksymme kahdesta osasta, kunta-Helsingistä ja sotepe-Helsingistä, rakentuvan kokonaisuuden. Jälkimmäisen palvelut rahoitetaan kokonaisuudessaan valtion rahoituksella. Siihen liittyy edelleen epävarmuuksia ja harmaitakin pilviä. On välttämätöntä, että jatkamme vaikuttamistyötä riittävän rahoituksen turvaamiseksi helsinkiläisten palveluihin. Omassa tekemisessämme lähdemme uuteen maltilla ja tasapainolla: emme paina kaasua, mutta emme tee myöskään äkkijarrutusta. Kaupunkistrategiassa linjaamistamme sisällöllisistä painotuksista pidämme kiinni.

 

Varsinkin tällaisina aikoina meillä on vastuu kaupungin talouden lisäksi myös helsinkiläisten taloudesta. Poikkeuksellisen voimakkaasti kasvaneet elinkustannukset ja kiihtynyt inflaatio ovat ajaneet monet helsinkiläiset ahtaalle. Siksi on tärkeää, ettemme syvennä tätä ahdinkoa kaupungin päätöksillä entisestään, vaan pidämme verotuksen myös ensi vuonna samalla tasolla kuin tähän asti. Tämä on tärkeä osa vastuullista talouspolitiikkaa.

 

 

Arvoisat valtuutetut,

 

Kokoomuksen valtuustoryhmässä olemme tyytyväisiä, että Helsinki kantaa myös ensi vuonna vastuun helsinkiläisistä.

Tuottavuustoimilla kerryttämällämme liikkumavaralla teemme ennätykselliset panostukset kasvatukseen ja koulutukseen. Toimialan budjettia kasvatetaan ensi vuonna 68 miljoonaa euroa. Näillä panostuksilla huolehdimme, että lasten ja nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen toteutuvat ja oppimistulokset pysyvät hyvällä tasolla.

 

Talousarvioesityksessä panostamme samalla kaupunkimme henkilöstöön. Henkilöstöetuja ja palkitsemista vahvistetaan yhteensä 10 miljoonalla eurolla, josta suurin osa kohdennetaan palkkakehitysohjelman jatkamiseen. Palkkakehitysohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota matalapalkkaisimpiin työntekijäryhmiin työvoiman saatavuuden ja pitovoiman parantamiseksi.

 

Lisäksi kannamme vastuun helsinkiläisistä myös mahdollisissa kriisiolosuhteissa. Ensi vuoden talousarviossa panostamme väestönsuojien peruskorjaamiseen 3 miljoonaa euroa. Sillä varmistamme, että helsinkiläiset ovat turvassa myös pahimman toteutuessa. Kaupungin tehtävä on pitää huoli asukkaistaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa, ja siihen Helsinki myös perustellusti panostaa.

 

Hyvät valtuutetut,

 

Kokoomuksen valtuustoryhmässä olemme tyytyväisiä, että Helsinki kantaa myös ensi vuonna vastuun ilmastosta ja ympäristöstä.

 

Kunnianhimoinen investointiohjelmamme sisältää merkittäviä panostuksia uusiin joukkoliikennehankkeisiin, joiden avulla kaupunkimme liikenne siirtyy yhä vähäpäästöisempään suuntaan. Talousarvioesityksessä osoitetaan myös Kruunuvuoren lauttaliikenteen mahdollistamiseen tarvittavat rahat. Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelman toimeenpano jatkuu ja yksi kaupunkiympäristön toimialan painopisteistä ensi vuodelle on perustellusti kaupungin kasvun ja lähiluonnon yhteensovittaminen.

 

Bästa fullmäktige,

 

Vår ekonomiska hållbarhet förutsätter att stadens beslutsfattare är framsynta och konsekventa. Det är viktigt för vår fullmäktigegruppen att finansieringen av stadens livsviktiga tjänster ska ordnas ansvarsfullt.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, ärade ordförande, bästa fullmäktige.

 

Kokoomusryhmä kiittää kaikkia budjettisovussa mukana olevia ryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Kiitos myös kaikille talousarvion valmisteluun osallistuneille kaupungin virkamiehille.

 

Jag vill framföra vår gruppens tack till de övriga partierna för samarbetet och stadens tjänsteinnehavare för ett gott arbete.

 

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa talousarvioesityksen hyväksymistä.

 

 

Valtuutettu Matias Pajula

Kategoriat: Uutiset, Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *