Kokoomuksen ryhmäpuhe yleiskaavasta kaupunginvaltuustossa 26.10.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Millainen kaupunki Helsinki on 30 vuoden kuluttua? Meistä kukaan tuskin osaa vastata siihen kysymykseen. Teemme kuitenkin tänään yhden koko valtuustokautemme suurimmista päätöksistä luodessamme puitteet Helsingin tulevaisuudelle.

Tänään päätämme, voiko Helsinki kasvaa ja kehittyä? Sallimmeko Helsingin etsiä ja kokeilla uutta? Kokoomuksen mielestä yleiskaava luo mahdollisuuden kasvavan kaupunkimme pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Päätöksenteko vaatii rohkeutta. Kykyä luottaa tulevaan ja uskallusta tehdä päätöksiä. Me kokoomuslaiset olemme käyneet kiivasta keskustelua monista asioista kaavaan liittyen, meitä kuitenkin yhdistää halu entistä paremman Helsingin rakentamiseen ja rohkeus tehdä päätöksiä silloinkin kun tulevaisuuteen liittyy epävarmuutta.

Tulevaisuudessa menestyvillä kaupunkiseuduilla on muutamia yhdistäviä tekijöitä. Menestyvät kaupungit kasvavat. Yhä suurempi osuus ihmisistä asuu tulevaisuudessa kaupungeissa. Kaupunkien rooli ihmisten ja talouden hyvinvoinnin tekijöinä kasvaa. Kaupungit myös tiivistyvät ja uusilla liikkumisen muodoilla tulee olemaan vahva rooli kaupunkien kehittymisessä. Palveluiden ja elinkeinotoiminnan rooli tulee tulevaisuudessa olemaan entistäkin suurempi.

Arvoisa puheenjohtaja,
Yleiskaavaa on valmisteltu koko tämän valtuustokauden ajan syksystä 2012 asti. Kaavaa tehtäessä kaupunkilaisia on kuultu ja osallistettu enemmän kuin ehkä missään muussa uudistuksessa tällä valtuustokaudella. Tästäkään huolimatta näin isossa hankkeessa ei koskaan tultane tilanteeseen, jossa päättäjä saisi suuria kiitoksia. Kyllä, kaavasta löytyy ikäviä ja ei-kannatettavia asioita meidän jokaisen mielestä. Silti se on kokonaisuutena hyvä ja kannatettava.

Uusi yleiskaava on Kokoomuksen ryhmän mielestä askel oikeaan suuntaan. Se antaa Helsingille tilaa kasvaa. Se varmistaa edellytykset riittävälle asuntotuotannolle ja elinkeinoelämän toiminnalle. Yleiskaava mahdollistaa Helsingin ennusteiden mukaisen kasvun vuoteen 2050. Yleiskaava luo merkittäviä mahdollisuuksia uusille työpaikoille, yrittäjyydelle ja elinkeinotoiminnalle.

Helsinki on vetovoimainen kaupunki ja siitä meidän kaikkien helsinkiläisten on syytä olla ylpeitä. Helsinkiin halutaan muuttaa, tulla opiskelemaan ja tekemään työtä, täällä on hyvä kasvaa ja ikääntyä. Yleiskaava mahdollistaa myös jatkossa kaupunkilaisille hyvän elämän puitteet: riittävästi asuntoja, palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuuden, vahvan perustan yrittämiselle, viihtyisän ja turvallisen kaupunkiympäristön ja riittävästi viheralueita.

Kasvava ja menestyvä Helsinki on myös muun Suomen etu. Helsingin vetovoimaisuus on merkittävä asia koko Suomen talouskasvun kannalta. Me kokoomuslaiset haluamme olla luomassa tulevaisuutta ja edesauttamassa kasvua.

Arvoisa puheenjohtaja,
Kokoomuksen visio Helsingistä on, että olemme talouden, kulttuurin ja osaamisen metropoli, joka vetää asukkaita niin maan rajojen sisältä kuin sen ulkopuoleltakin. Helsinki on houkutteleva työperäiselle maahanmuutolle. Helsingissä voi valita omiin tarpeisiinsa sopivan asumismuodon ja nykyistä pienempi osa nettotuloista kuluu asumiseen. Helsinki on tiivis ja ihmisiä yhteen kokoava. Helsinki on hauska tapahtumien ja toiminnan kaupunki, joka keksii jatkuvasti uutta. Helsinki tarjoaa monipuolisia työpaikkoja ja Helsingissä ketteryys ja yrittäjyys kukoistavat. Kaupungin rakentamista on tiivistetty ja rakennettu rohkeasti ylöspäin. Uusien rakennusten katot on hyödynnetty viher- ja virkistysalueina sekä aurinkoenergian tuotantoon. Ei ole välttämätöntä lähteä pois asuinalueilta päästäkseen keskelle vihreyttä. Helsingin merellisyys on hyödynnetty niin matkailussa kuin virkistyskäytössäkin. Helsinki on urbaanin asujan unelmakaupunki, jossa kaupunkiasumisen tarpeet on huomioitu. Joukkoliikenteen ja autoilun rinnakkaiseloa on vahvistettu siten, että tarve auton omistamiseen vähenee, mutta autoilu on liikkumismuoto muiden joukossa. Toimiva joukkoliikenne on myös autoilijoiden etu.

Arvoisa puheenjohtaja,
Yleiskaava tukee Kokoomuslaista visiota Helsingistä. Yleiskaavassa Helsingin kantakaupunki on samaan aikaan sekä yritystoiminnan keskus että houkutteleva asumispaikka. Yleiskaavassa varaudutaan täydennysrakentamiseen ja yrityksille lisätilaan läheltä ydinkeskustaa. Lisäksi asuntoja ja yritystoimintaa saadaan rakentamalla kokonaan uusia alueita hyvin kulkuyhteyksien varrelle. Joukkoliikennejärjestelmän perustana on laajeneva raideliikenneverkko. Jalankulkijan asemaan kiinnitetään jatkossa aivan erityistä huomiota.

Kokoomus on tyytyväinen, että yleiskaavassa vahvistetaan Helsingin roolia merellisenä kaupunkina. Kokoomuksen esityksestä saimme kaupunginhallituksessa yhteisymmärryksen myös siitä, että Keskuspuisto ja asuntorakentaminen sovitetaan yhteen siten, että Keskuspuisto säilyy mahdollisimman laaja-alaisena ja sen viher- ja virkistysalueet turvaten.

Monia meistä kokoomuslaisia on koko prosessin ajan hiertänyt muun muassa Malmin lentokentän tulevaisuus. Olisimme toivoneet valtion osoittavan selkeämmin korvaavan kentän Malmin nykyiselle yleisilmailulle ja harrastelentäjille. Ryhmäämme Malmin kentän kohtalo on jakanut ja jakaa edelleen. Osa meistä painottaa Malmin kohdalla luontoa ja edellytyksiä ilmailulle toiset taas, itseni mukaan lukien, rakentamisen, asumisen ja uuden yritystoiminnan tarpeita.

Pidämme tärkeänä, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon muun muassa Lauttasaaren, Tuomarinkylän, Vartiosaaren ja Rastilan sekä liikunta- ja harrastustoiminnan alueiden nykyiset toiminnot sekä kiinnitetään huomiota rantojen avoimeen käyttöön ja kulkureittien turvaamiseen alueita rakennettaessa.

Uuden yleiskaavan mitoituksella määritellään asemakaavoituksen lähtökohtia ja pystytään jatkossa ohjaamaan Helsingin rakentamista tavoitteellisemmin, näin varmistetaan sekä asuntotuotannon määrällisiin tavoitteisiin että palveluverkon suunnitteluun liittyviin haasteisiin vastaaminen.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
Yleiskaavaa on suunniteltu ja työstetty nyt melkein neljä vuotta. Olemme käyneet lukemattomia keskusteluja ja nähneet erilaisia suunnitelmia Helsingin kehittämiseksi. Olemme pitäneet vuorovaikutustilaisuuksia ja kaava on muuttunut matkan varrella paljonkin. Rakentamisalueita on matkan varrella vaihtunut viheralueiksi. Kuten sanottu näin iso kaava ei koskaan tyydyttäne kaikkia, mutta Helsingin kehityksen kannalta kaava on ensiarvoisen tärkeä. Toivon meiltä kaikilta tänään rohkeutta tehdä päätöksiä tulevaisuuden ja entistä paremman Helsingin puolesta. Yleiskaava ei itsessään vielä muuta mitään, mutta se luo mahdollisuudet muuttaa tulevaisuutta.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia yleiskaavan valmisteluun osallistuneita sekä yleiskaavan käsittelyssä kompromissihalua ja –kykyä osoittaneita poliittisia ryhmiä. Olemme kaikista haasteista huolimatta onnistuneet yhteen sovittamaan erilaisia näkemyksiä helsinkiläisten parhaaksi.

Lisätietoja:

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *