Politiikan viikkokatsaus 43/2020

Kokoomuksen valtuustoryhmä teki keskiviikkona ryhmäaloitteen, jossa kaupungilta vaaditaan vahvempia toimia huumeongelman ratkaisemiseksi. Haluamme varmistaa lapsille turvallisen koulunkäynnin ja asuinympäristön sekä samalla auttaa huumeiden käyttäjiä kohti tervehtymistä ja kiinnittymistä takaisin yhteiskuntaan. Lisäksi Kokoomuksen ryhmä edellyttää, että kaupungin tulee luoda pysyvämpi toimintamalli akuuttien päihteisiin liittyvien turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli usean päiväkodin rakentamista. Tiloja on tarkoitus rakentaa Kannelmäkeen, Mellunkylään ja Munkkiniemeen noin 570 lapselle. Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä. 

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsiteltiin tiistaina muun muassa Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteita. Alueen asukkaat ovat olleet erityisesti huolissaan Rastilan leirintäalueen kohtalosta sekä rantametsän rakentamisesta.  

Lautakunta hyväksyi Rastilanrannan osa-alueen poistamisen suunnitteluperiaatteiden piiristä yksimielisesti. Kunnianhimoinen täydennysrakentaminen tuo alueelle uusia asukkaita ja elinvoimaa, jolloin on tärkeää säilyttää rantametsä virkistyskäytössä.  

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti myös Sirpa Asko-Seljavaaran ehdotuksen (Atte Kalevan kannattamana), että Rastilan leirintäaluetta kehitetään matkailun alueena, eikä sitä kaavoiteta asuntoalueeksi, ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä. 

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta antoi tiistaina lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran talousarvioaloitteesta Arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen edistämiseksi Helsinkiin. Lautakunta kannattaa aloitetta, mutta ei kuitenkaan näe, että määräraha olisi varattavissa eikä perusteltua sopeuttaa ainakaan täysimääräisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nykyisistä varoista, koska hankkeessa on laajasti myös kysymys koko kaupungin kehittämisestä, elinkeinopolitiikasta ja maankäytöstä. Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta 

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa tehtiin päätöksiä palveluseteleihin liittyen. Palvelusetelit mahdollistavat ihmisten pääsemisen hoitoon nopeammin kiireettömissä tapauksissa. Palveluseteli on 1.1.2021 alkaen yksi terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistapa. Lääkäripalvelujen palvelusetelin arvoksi päätettiin 67 euroa ja terveysasemien lääkäripalvelujen palvelusetelin tulkkipalvelun kanssa arvoksi 136 euroa. Palveluseteliä tarjotaan ensisijaisesti sellaisille asiakkaille, joiden kohdalla lääkärin yhden vastaanottokäynnin arvioidaan riittävän asiakkaan terveysongelman ratkaisemiseksi. Palvelusetelien myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen oma henkilöstö voi kohdistaa enemmän voimavaroja paljon tai monipuolisia palveluita tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin sekä niiden asioiden hoitamiseen, jotka erityisesti vaativat hoidon jatkuvuutta.  

 Lisäksi lautakunta päätti, että palveluseteli on 1.11.2020 alkaen yksi palvelujen järjestämistapa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä äitiys- ja lastenneuvolan lääkäripalveluissa. Esittelijän perusteluissa todetaan, että ennaltaehkäisevien terveystarkastusten viivästyminen tai toteutumatta jääminen saattavat johtaa ongelmien pitkittymiseen ja pahentumiseen ja aiheuttaa lisäksi asiakkaissa tyytymättömyyttä. Koronapandemia on aiheuttanut entisestään vajetta palvelujen tuottamisessa. Esimerkiksi lastenneuvoloiden puolella jäi keväällä 2020 tekemättä noin tuhat 1,5- ja 4-vuotiaiden lasten lääkärintarkastusta, joiden tuottaminen nykyisessä tilanteessa ainoastaan omana tuotantona on haastavaa.  

Eduskunnan kuulumiset  

Sari Sarkomaa on kirjallisessa kysymyksessään huolissaan kansanterveydestämme: “Suomen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa verotusta tulisi kohdentaa niin, että sillä tuetaan terveyden edistämistä ja kansansairauksien ehkäisyä ja vähennetään siten terveydenhuollon kustannuksia sekä edistetään ihmisten työkykyä.” Lue lisää tästä.

Juhana Vartiainen kritisoi pääministeri Marinia työllisyysluvuista: “Kuulkaas hallitus, esittäkääpä laskelma niin keskustellaan siitä yhdessä. Jos vanhat päätökset mukana, niin KAIKKI vanhat päätökset please. Toimeksiantoa järjestöille ei kukaan ole voinut arvioida, ei se ole ”toimi”. Lue lisää tästä.

Ben Zyskowiczin mukaan hallitus on epäonnistunut pahasti ravintolarajoituksissa: “Kun kyse on tavallisten suomalaisten kahvila- ja ravintolayrittäjien elinkeinovapaudesta, omaisuudensuojasta ja perus- ja ihmisoikeuksista, niin silloin tällainen byrokraattinen este sopii (vihreille) hyvin.” Katso uusin BenTV:n jakso tästä.  

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *