Ryhmäpuhe valtuustossa 11.11.2020: Moninaista ja monipuolista asumista Helsinkiin

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Me kokoomuksessa haluamme nähdä Helsingissä moninaista ja monipuolista asumista. Haluamme, että Helsingissä voi asua vuokralla tai omistaen, tiiviisti ytimessä tai väljemmin etäämmällä, urbaanissa korttelikaupungissa tai lintuja ja oravia ikkunasta tarkkailen, tornitalossa tai omakotitalossa. Tästä nyt käsiteltävässä asumisen ja maankäytön ohjelmassa on kyse.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

Ohjelman kova ydin on asuntojen hallintamuotojakaumassa. Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että vapaarahoitteisen tuotannon tavoiteosuus vuosien jälkeen nousee. On symbolisestikin merkittävää, että jatkossa yli puolet asuntotuotantotavoitteesta ei ole jollakin tavalla säänneltyä asumista.

Kuljemme pienin askelin takaisin kohti vapaata asuntomarkkinaa. Vain toimivat asuntomarkkinat ja riittävä asuntotuotanto varmistavat asumisen hinnan kohtuullisuuden – ei valtion tai kunnan sekaantuminen niihin mitä erilaisimmilla instrumenteilla.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

Periaatteellisten asuntopoliittisten tavoitteiden lisäksi asuntopolitiikalla on myös muita välillisiä tavoitteita.

Asumiskustannukset vaikuttavat keskeisesti työvoiman saatavuuteen. Se taas on suoraan yhteydessä siihen, että pystymme jatkossakin houkuttelemaan yrityksiä sijoittautumaan Helsinkiin. Asumisen korkea hinta ei saa koskaan muodostua esteeksi työpaikan vastaanottamiselle Helsingistä. Tämä koskee yritysten lisäksi myös kaupungille työllistymistä.

Esityksessä kasvaa myös pitkäaikaisesti säännellyn vuokra-asumisen määrä. Siinä huomio on syytä kiinnittää erityisesti opiskelija-asumiseen, jonka määrä nousee esitetystä merkittävästi. Helsinki on maan tärkein korkeakoulukaupunki ja on oleellista, että asumisen kulut eivät ole kenellekään este valita Helsinkiä opiskelukaupungikseen.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa erityisesti kiinnittää huomiota ohjelman Hitas-järjestelmää koskeviin päätöksiin. Hitas-järjestelmän ongelmista on puhuttu vuosi kausia. Järjestelmän tausta-ajatus on ollut perusteltu: varmistetaan tavallisten työssäkäyvien helsinkiläisten mahdollisuus omistusasumiseen. Tämä samaisen tavoite on tärkeä yhä edelleen. Keskiluokkaisella perheellä on oltava realistinen mahdollisuus ostaa asunto Helsingistä.

Keinot siihen ovat tänä päivänä kuitenkin täysin toiset kuin neljäkymmentä vuotta sitten. Kaupungin tukiaisten ja reaalisosialistisen jonotusnumero- tai arpajaisjärjestelmien sijaan tarvitsemme markkinoiden vapautta, tehokasta ja monipuolista kaavoitusta sekä riittävän kevyttä sääntelyä. Ne ovat tehokkaimmat keinot pitää asumisen hinta saavutettavana.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on iloinen, että valtuuston selkeä enemmistö on vihdoin sitoutunut siihen, että Hitas-järjestelmästä luovutaan.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

Vain muutamia viikkoja sitten vietettiin asunnottomien yötä. Asunnottomuuden syyt ovat moninaisia ja asunnottomuuden ratkaisu vaatii monipuolisia toimia. Tärkeimpänä niistä on kuitenkin sopivien asuntojen löytyminen. On kestämätöntä, että kaupunki omistaa kymmeniä tuhansia asuntoja, mutta muutamalle tuhannelle asunnottomalle ei löydy kotia. Meillä on kyky ratkaista asunnottomuus. Kokoomuksen valtuustoryhmä edellyttää, kirjaus kaupungin asuntokannan kohdentamisesta asunnottomuuden torjuntaan, toteutuu täysimääräisesti.

Kaupungin rakentuessa olemme valitettavan usein törmänneet tilanteeseen, jossa kaupungin palvelut kuten päiväkodit, koulut tai lähiliikuntapaikat, eivät pysy perässä. Siksi kiinnitämme asiaan erityistä huomiota myös asumisen- ja maankäytön ohjelmassa. Ohjelmassa linjataan yksiselitteisesti, että palveluiden saatavuus turvataan asukkaiden määrän kasvaessa, niin uusilla alueilla kun täydennysrakentamisalueilla.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

Käsittelyssä oleva ohjelma on tasapainoinen kokonaisuus, jossa Kokoomuksen kädenjälki näkyy. Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa kiittää muita eteenpäin katsovia ryhmiä yhteisestä neuvotteluratkaisusta ja antaa tukensa kaupunginhallituksen esitykselle.

 

Kategoriat: Uutiset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *