Efter historisk valframgång är Samlingspartiet näststörsta partiet i Folktinget

I samband med kommunalvalet ordnades också val till Svenska Finlands Folkting. För första gången i Folktingets historia blev Samlingspartiet Folktingets näststörsta parti. SDP har alltid tidigare varit andra största partiet efter svenska folkpartiet. Folktinget är partiernas samarbetsorgan vars uppdrag är att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter.

  • Jag är mycket stolt över vårt valresultat. Det visar att Samlingspartiet verkligen värdesätter Finlands tvåspråkighet och är redo att arbeta för att främja det, konstaterar Samlingspartiets partisekreterare Kristiina Kokko.

Folktingets 75 ledamöter utses i samband med kommunalval så att fördelningen av ledamotsplatserna bestäms utifrån röstetalet för de svenskspråkiga och tvåspråkiga kandidaterna i kommunalvalet. Samlingspartiet fick 24,9% av rösterna vilket betyder 15 platser. Ökningen är anmärkningsvärd. I förra Folktingsvalet fick Samlingspartiet 6,29% av röster, det vill säga fyra platser.

Samlingspartiet ersätter SDP som största partiet i Helsingfors valkrets efter att tidigare ha varit det fjärde största partiet. Samlingspartiets ökade markant mängden röster även i Nyland.

  • Från partikansliets sida har vi på ett nytt sätt uppmärksammat våra tvåspråkiga kandidater. Flera kandidater har gjort kampanj på båda inhemska. Jag är nöjd att Samlingspartiet hade många tvåspråkiga och svenskspråkiga kandidater och de gjorde ett fint val, konstaterar Kokko.

Folktinget ger regelbundet utlåtande gällande ärenden som berör språkiga rättigheter bland annat till riksdagens utskott. Samlingspartiet vill speciellt understryka sin oro för regeringens social- och hälsovårdsreform.

  • I Samlingspartiet är vi mycket oroade över regeringens social- och hälsovårdsreformen. Finansieringsmodellen är inte hållbar, en ny administrativ nivå bidrar inte till reformens målsättningar och det finns inte klarhet gällande hur reformen påverkar rättigheten att få service på sitt modersmål, understryker Kokko.

Folktingets presidium och styrelse väljs på Folktingets extrasession i augusti 2021.

Här finner man mera information om Folktinget: https://folktinget.fi/sv/start/

Kategoriat: Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *