Kokoomus: Nyt on investoitava turvallisuuteen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän esitykset maanpuolustuksen kehittämistarpeista. Hyväksytty eduskuntaryhmän kokouksessa 24.3.2022.

 

Kokoomuksen eduskuntaryhmä asetti kansanedustaja Atte Kalevan ja kansanedustaja Jukka Kopran johtaman työryhmän selvittämään maanpuolustukseen ja huoltovarmuuteen liittyviä tarpeita. Pikaisella aikataululla ryhmä kuuli Suomen eturivin asiantuntijoita ja laati eduskuntaryhmälle raportin tarvittavista toimista. Eduskuntaryhmä asettui yksimielisesti ehdotusten taakse.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä katsoo välttämättömäksi investoinnit Suomen turvallisuuteen. Venäjän brutaali sota Ukrainassa on muuttanut Suomen turvallisuusympäristöä radikaalisti. Venäjän toimet heijastuvat koko maailmaan ja erityisesti Eurooppaan. Venäjän pienet naapurit – Suomi mukaan luettuna – joutuvat nyt huolehtimaan siitä, että ne ovat mahdollisimman hyvin varautuneet Venäjän aggressioihin.

Suomen puolustuspoliittisessa selonteossa viime syksynä kuvattuja linjauksia on syytä tarkistaa. Suomen on liityttävä puolustusliitto Natoon, vahvistettava eurooppalaisia ja kahdenvälisiä kumppanuuksiaan sekä korotettava omaa puolustuskykyään. Naapurin hyväntahtoisuuteen tai sen kanssa tehtyihin sopimuksiin ei voi enää luottaa.

Puolustusvalmiuden kannalta kokoomus haluaa perua maanpuolustukseen viime aikoina tehdyt leikkaukset. Lisäksi puolustusvoimille halutaan välittömästi osoittaa varoja materiaalihankintoihin sekä toimintamenoihin henkilöstön koulutuksen ja kertausharjoitusten lisäämiseen. Puolustusvoimien suunniteltuja henkilöstölisäyksiä halutaan aikaistaa mahdollisimman etupainotteisiksi.

Kokoomus näkee vapaaehtoisen maanpuolustustyön roolin keskeisenä paitsi sotilaallisen valmiuden myös yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden lisäämisessä. Maanpuolustuskoulutusyhdistys – MPK:n kursseille on paljon enemmän halukkaita kuin tarjolla on koulutuspaikkoja.

Kansalaiset haluavat parantaa omia ja yhteiskunnan kannalta tarpeellisia valmiuksia ja on tärkeää, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan. Kokoomus esittää vapaaehtoisen maanpuolustuksen määrärahoihin 4,25 miljoonan euron lisäystä sekä koulutustoimintaa, myös ei-sotilaallista, keinotekoisesti rajoittavan lainsäädännön tarkistamista.

Suomen kansallisen huoltovarmuuden turvaamiseksi Huoltovarmuuskeskus on jo ottanut käyttöön sille varatun 200 miljoonan euron rahaston. Rahasto on täydennettävä uudelleen ja huoltovarmuuteen on kohdistettava riittävät resurssit, jotta suomalaisten kriittisistä tarpeista voidaan huolehtia kaikissa oloissa. Niin puolustustarvikkeiden kuin muidenkin tuotteiden hinnat ovat nousseet nopeasti ja monien tuotteiden osalta saatavuus on vaikeutunut.

Kokoomuksen esityksistä osa on tarpeen toteuttaa heti ja osa keskipitkälle aikavälille jaksotettuna. Koska uhkatason muutos on luonteeltaan pitkäaikainen tai pysyvä, tulee resursoinnin jatkua myös tulevina vuosina. Varautumista joudutaan tekemään läpileikkaavasti myös lähes kaikilla muillakin yhteiskunnan osa-alueilla.

Turvallisuustilanteen heikkenemisestä johtuvat menot lisäävät painetta julkisiin menoihin. Samaan aikaan on kuitenkin entistä tiukemmin pidettävä huolta siitä, että julkinen talous saadaan mahdollisimman pian tasapainoon.

Kokoomuksen esitykset:

Puolustusvoimat

 • Perutaan puolustusmenoihin tehdyt noin 55 miljoonan euron leikkaukset.
 • Varataan materiaalihankintoihin 2 miljardia euroa lisää jaoteltuna lähivuosille.
 • Lisätään toimintamenoja ensi vuodelle 110 miljoonaa euroa ja nostetaan summa 150 miljoonaan euroon vuoteen 2027 mennessä.
 • Aikaistetaan suunnitellut henkilöstölisäykset mahdollisimman pian toteutettaviksi.
 • Huolehditaan joustavasta budjetoinnista, joka sallii materiaalihankinnat yli budjettikausien.
 • Lisätään kertausharjoituksiin käskettävien reserviläisten määrää 10000 reserviläisellä vuodessa siten, että yhteensä kertausharjoitetaan 30000 reserviläistä vuodessa.
 • Kehitetään puolustusvoimien ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen strategista kumppanuutta.
 • Toteutetaan toimintaa edistävät lainmuutokset, ml. käynnistetään valmistelut Ottawan sopimuksesta irtautumiseksi.
 • Toteutetaan Kanervan komitean keskeiset esitykset yleisen asevelvollisuuden kehittämiseksi.
 • Huolehditaan kotimaisen puolustusvälineteollisuuden ylläpidosta ja kehittämisestä.

Vapaaehtoinen maanpuolustus

 • Kohdennetaan MPK:n koulutustoimintaan välittömästi 4,25 miljoonaa euroa.
 • Siirretään MPK suoran budjettirahoituksen piiriin.
 • Poistetaan MPK:n koulutustoimintaan liittyvät keinotekoiset rajoitukset sotilaallisen koulutuksen ja myös kokonaismaanpuolustuksellisen valmiuskoulutuksen järjestämisestä.
 • Asetetaan työryhmä tekemään nopealla aikataululla esitykset tarvittavista lainmuutoksista sekä siitä, miten puolustusvoimien ja MPK:n yhteistyötä kehitetään.
 • Edistetään ampumaratojen käyttömahdollisuuksia ja patruunoiden ristiinkäyttömahdollisuuksia siviili- ja sotilaspuolen välillä.
 • Mahdollistetaan ammunnan helppo harrastaminen ja toiminnallinen harjoitteleminen, ml. ns. lyijydirektiivi.
 • Huolehditaan siitä, että vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestöjen avustukset ovat riittävällä tasolla.

Huoltovarmuus

 • Huoltovarmuuden 200 miljoonan euron rahasto täydennetään uudestaan.
 • Lähivuosina rahoitustarve on satoja miljoonia.
 • Lisätään tarvittavat henkilöstöresurssit.
 • Huoltovarmuuden kapasiteetin ja muun talouden kytkeminen toisiinsa.
 • Huoltovarmuuteen liittyvän lainsäädännön ajantasaistaminen selontekomenettelyn yhteydessä.

 

Voit lukea koko avauksen tarkemmin linkistä: Tästä painalla

Kategoriat: Uutiset, Yleinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *